48 resultaten gevonden


Dirk Meland Langeveld Theodoor Koning, 1790, prent, RP-P-1905-508

Pruisische troepen proberen de Duyvendrechtse Brug in Duivendrecht en de daar aanwezige verschansingen in te nemen, 1 oktober 1787. Links op de voorgrond en op de boten proberen patriotten de brug met kanonen te verdedigen. Aan de overzijde van het water de Pruisische troepen. Onder de afbeelding de…

Jacobus Buys, Jacobus Buys Theodoor Koning, 1785, prent, RP-P-OB-79.097

Dood van Charles de Boisot op het slagveld tijdens een gevecht met Mondragon, 29 september 1575. Zeventiende zang.

Willem Vermandel, J. Smit Theodoor Koning, 1785, prent, RP-P-OB-79.114

Goignies, vrijgelaten op verzoek van Mondragon, ontvangt van Oranje een degen, 1578. Twintigste zang.

Johannes Smit & Zoon, Willem Vermandel Theodoor Koning, 1779, prent, RP-P-1907-4615

Bij zijn arrestatie op 10 september 1567 overhandigt de graaf van Egmond zijn zwaard aan Alva. Deze prent maakt deel uit van een serie van 24 prenten met taferelen uit het leven van prins Willem I, 1568-1584. Deze prent is een illustratie bij de tweede zang.

Willem Vermandel, J. Smit Theodoor Koning, 1782, prent, RP-P-OB-79.109

Standvastigheid van burgemeester van der Werff tijdens het beleg van Leiden, 1574. De burgemeester reikt soldaten het zwaard om hem te doden. Vijftiende zang.

Johannes Smit & Zoon, Willem Vermandel Theodoor Koning, 1779, prent, RP-P-1904-1283

Op 11 december 1568 sterft Anthony van Lalaing, graaf van Hoogstraten, te midden van soldaten, terwijl zijn hand door prins Willem I wordt vastgehouden. Deze prent maakt deel uit van een serie van 24 prenten met taferelen uit het leven van prins Willem I, 1568-1584 en is een illustratie bij de derde…

Jacobus Buys, Jacobus Buys Theodoor Koning, 1782, prent, RP-P-OB-79.094

Filips van Marnix bij het ziekbed van de prins van Oranje te Rotterdam, augustus 1574. Een jongen houdt de prins een flesje onder de neus. Veertiende zang.

Jacobus van Meurs, Kuijper & van Vliet Theodoor Koning, 1794, prent, RP-P-1906-1906

Vijf bijbelse taferelen op een blad. Linksboven een medaillon met David en Jonathan die elkaar de hand schudden. Rechtsboven David en Nathan. In het midden de dood van Absalom. Linksonder het oordeel van Salomon. Rechtsonder Job. Deze prent is een illustratie uit 'Uitgezogte bijbelsche verhaalen,…

Willem Vermandel, J. Smit Theodoor Koning, 1782, prent, RP-P-OB-79.107

De belegerde Leidenaren weigeren het door de Spanjaarden aangeboden brood, 1574. Dertiende zang.

Theodoor Koning, 1758 - 1829, prent, RP-P-OB-102.671

Christus spreekt tot een groep mensen op een berg in Galilea. Onder de afbeelding twee regels tekst.