Vier rocaille cartouches met…

anoniem, naar Johann Daniel Preissler, 1704 - 1734, prent, RP-P-2009-740

Vier rocaille schilden

anoniem, naar Johann Daniel Preissler, 1704 - 1737, prent, RP-P-2009-738

Vier rocaille schilden

anoniem, naar Johann Daniel Preissler, 1704 - 1737, prent, RP-P-2009-737

Koetsier in zijn rijtuig getrokken…

Johann Adam Klein, Johann Adam Klein, 1819, prent, RP-P-2009-16

Embleem: armoede

Jan Luyken, 1695 - 1705, prent, RP-P-1896-A-19368-1878

Tast

Caspar Luyken, 1698 - 1702, prent, RP-P-1896-A-19368-1939

Vier decoraties met vlechtwerk

anoniem, naar Johann Daniel Preissler, 1704 - 1737, prent, RP-P-2009-741

Gerechtigheid, Waarheid en Vernuft…

Albrecht Dürer (toegeschreven aan), 1521 - 1528, prent, RP-P-OB-1505

Twee decoraties met vlechtwerk en…

anoniem, naar Johann Daniel Preissler, 1704 - 1737, prent, RP-P-2009-746

Horen

Caspar Luyken, 1698 - 1702, prent, RP-P-1896-A-19368-1936