Christus en zijn discipelen in het…

Meester van Gouda (II), 1482 - 1484, prent, RP-P-1961-726

Christus aan tafel met vijf discipelen. Farizeeër draagt waterkan.

De samenzwering van Kajafas en de…

Meester van Haarlem, 1483 - 1486, prent, RP-P-1961-733

Christus geneest twee blinden en…

Meester van Antwerpen (I), 1485 - 1491, prent, RP-P-1961-717

Christus maakt zegenend gebaar naar twee blinden en bezetene die wordt vastgehouden door twee mannen.

Silhouetportret van luitenant…

Hendrik Willem Caspari, 1794, prent, RP-P-1904-2312

Twee silhouetportretten uit een boekje over de soldaten die Willemstad hebben verdedigd in 1793. De linker is van luitenant J.J. Colthoff met buste naar links. De rechter is van kapitein J. Kroon met buste naar links. De prent heeft een onderschrift met de namen van de geportretteerde militairen.

An Autumn Landscape

William Morris Grundy, 1861, foto, RP-F-2004-287-R

Soldaten berichten de hoge…

Meester van Antwerpen (I), 1485 - 1491, prent, RP-P-1961-742

Christus doopt in de Jordaan

Meester van Haarlem, 1483 - 1486, prent, RP-P-1961-711

Christus wekt dochter van Jairus op

Meester van Antwerpen (I), 1485 - 1491, prent, RP-P-1961-716

Dochter van Jaïrus in bed, Christus aan zijde maakt zegenend gebaar. Jaïrus staat aan voeteneinde

Maria Magdalena luistert naar…

Meester van Antwerpen (I), 1485 - 1491, prent, RP-P-1961-718

Christus zittend op bank, Maria Magdalena zittend op vloer in kamer.