De trap des levens

Cornelis Anthonisz., 1545 - 1553, prent, RP-P-1886-A-10296

Trapvormig bouwwerk vol mensen en dieren. Links vooraan ligt een baby in een bedje, rechts zit een grijsaard met zijn benen bungelend boven een open graf. Bij de baby begint een 'leeftijdentrap', die van wieg tot graf tien treden telt, tien levensfasen. Bij elke leeftijd is een beest te zien dat die…

Opstanding

Albrecht Dürer, 1565 - 1575, prent, RP-P-OB-1319

Christus, een staf met een vaan in de hand, staat op uit zijn graf. Een aantal slapende soldaten zit eromheen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De grote Passie', bestaande uit een titelprent en 11 scènes uit het Lijdensverhaal.

De profeet Ezechiël

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1521 - 1525, prent, RP-P-BI-6323

Profeet Ezechiël, ten halven lijve, in rondboog met onderaan regel uit bijbelboek Ezechiël, vers 37. Links ornamentele versiering.

Visitatie

Albrecht Dürer, 1503 - 1504, prent, RP-P-H-Z-245

Maria en Elizabeth, beiden net zwanger, ontmoeten elkaar bij een huis. Een man staat in de deuropening, een aantal vrouwen staan achter Maria en Elizabeth. Op de achtergrond een berglandschap. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten met scènes…

De Heilige Drie-eenheid

Albrecht Dürer, 1511, prent, RP-P-OB-1461

God houdt de gestorven Christus in de armen, terwijl boven hen de Heilige Geest in de gedaante van een duif zweeft. Om hen heen engelen met de passiewerktuigen.

Een tekenaar tekent een vrouw

Albrecht Dürer, 1525, prent, RP-P-OB-1492

Een tekenaar tekent een model in verkort perspectief, met behulp van een raam dat met draden in vierkante hokjes is verdeeld, en een vel papier waarop zo'n zelfde netwerk is getekend.

Het hostiewonder van Amsterdam

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1518, prent, RP-P-1877-A-219

Tekst onder prent, gedrukt van apart blok.

Verdrijving uit het Paradijs

Albrecht Altdorfer, ca. 1506 - 1538, prent, RP-P-OB-2999

Adam en Eva, rennend naar rechts, worden verdreven door een engel met opgeheven zwaard. Tweede prent uit een serie van veertig.

De Heilige Familie met drie hazen

Albrecht Dürer, 1495 - 1499, prent, RP-P-OB-1438

Maria zit met het Christuskind op schoot op een bankje in een omheinde tuin. Jozef staat achter haar, met zijn hoed in de hand. Engelen houden een kroon vast boven Maria's hoofd. Voor het gezin lopen drie hazen op de grond.

Graflegging

Albrecht Dürer, 1509 - 1510, prent, RP-P-OB-1348

Het lichaam van Christus wordt in een graf gelegd. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).