Portret van Lucas Vorsterman I

Anthony van Dyck, 1630 - 1632, prent, RP-P-BI-7417

De schilder en graveur Lucas Vorsterman I (1595-1675 ): kniestuk, naar rechts. Vorsterman was al op 12-jarige leeftijd werkzaam als graveur. In 1617 of 1618 kwam hij als leerling in het atelier van de Antwerpse kunstenaar Peter Paul Rubens, waar hij in 1620 de meestertitel kreeg. Rubens liet…

Rivierlandschap met hertenjacht

Egbert Jansz., naar Antonio Tempesta, 1598, prent, RP-P-1878-A-1131

Landschap met twee ruiters en drie honden in een rivier. De ruiters richten hun speren op een hert. Links op de oever twee jagers en een hond, op de rug gezien. Prent uit een serie met jachtscènes.

Dronkenschap van Noach

Harmen Jansz Muller, naar Maarten van Heemskerck, 1570 - 1612, prent, RP-P-1904-3336

De dronken Noach ligt voor zijn tent half naakt te slapen en wordt uitgelachen door Cham. Sem en Jafet lopen achteruit met een mantel om hun vader daarmee te bedekken. Prent maakt deel uit van een serie over de tien geboden en geeft een overtreding van het vierde gebod weer: Eer uw vader en uw…

Landschap met Jerobeam en de…

Jan van Londerseel (toegeschreven aan atelier van), naar David Vinckboons (I), naar Hans Collaert (I), naar Ambrosius Francken (I), 1601 - 1652, prent, RP-P-1894-A-18603

Berglandschap met in de verte een stad. Links op de voorgrond staan de profeet Ahias en Jerobeam. Ahias verscheurt de nieuwe mantel van Jerobeam in twaalf stukken en geeft hem tien stukken terug; Jerobeam zal koning over tien van de twaalf stammen van Israël worden. In de marge een onderschrift in…

Lente

Claes Jansz. Visscher (II), naar Joos de Momper (II), 1581 - 1652, prent, RP-P-OB-2577

Twee ezels

Jan van den Hecke (I), 1656, prent, RP-P-1887-A-11835

Filistijnen verbranden Simsons…

Cornelis Massijs, 1549, prent, RP-P-1901-A-22264

Nadat Simson de korenvelden van de Filistijnen in brand had gestoken, omdat zijn schoonvader zijn vrouw aan een ander had gegeven, wilden de Filistijnen weten wie voor de vernietiging van het koren verantwoordelijk was. Zij verbranden de lichamen van Simsons vrouw en schoonvader. Om het vuur in de…

Kopster

Cornelis Dusart, 1695, prent, RP-P-BI-7272

Een vrouw, de kopster, neemt met behulp van een laatkop bloed af bij een vrouw. Dit gebeurde om medische redenen maar ook om uit het bloed de waarheid over liefdeszaken te achterhalen. Gezien de spottende toon van het vers kan hier op dit laatste gezinspeeld worden.

Koeien in een landschap

Hendrick Hondius (I), 1644, prent, RP-P-1892-A-17229

Allegorisch landschap met links bomen en een rivier op de achtergrond. Op de voorgrond een staande koe (de Hollandse Koe) naar rechts en twee koeien die in het water waden. Kudden schapen op het tweede plan. Allegorie op de staat van het land rond het jaar 1644.

Geboorte van Christus

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1622, prent, RP-P-BI-2108

Maria en Jozef knielen in aanbidding bij het Christuskind in de kribbe. Een engel verkondigt de geboorte van Christus aan de herders.