Johannes Chrysostomos doet boete

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4384

Landschap met liggende naakte vrouw die door de kluizenaar Johannes Crysostomos zwanger werd gemaakt. Haar kind ligt bij haar te slapen. Op de achtergrond doet de heilige boete door kruipend over de grond het spreken en de aanblik van de hemel af te zweren. Bij de vrouw ligt een hinde en staat een…

Reliekhouder met de boom van Jesse…

Lucas Cranach (I), 1509 - 1549, prent, RP-P-OB-4488(R)

Reliekhouder met de boom van Jesse rondom voorstelling van Maria met kind. De boom wortelt in de liggende figuur van Jesse op de voet van de reliekhouder.

Paus ontvangt aflaatgeld

Lucas Cranach (I), 1521 - 1522, prent, RP-P-OB-4463(V)

De paus zit op zijn troon en ontvangt geld voor de aflaten die hij verschaft. Op een tafel voor de troon wordt geld geteld en rechts staan mannen en vrouwen te wachten op hun beurt. Boekillustratie in rechthoekige omlijsting met fijne ornamenten. De prent is gedrukt met meerdere houtblokken.…

Christus voor Caiphas

Lucas Cranach (I), 1540, prent, RP-P-2009-525

Vierde prent uit een serie van veertien met de passie, gebruikt in het Passional Buch. Rechts op een verhoging staat Caiphas. Links wordt Christus door een groep soldaten het vertrek binnengeleid. Op de voorgrond ligt een hond. Linksboven twee wapenschilden.

Beeld van heilige Pancratius

Lucas Cranach (I), 1509 - 1549, prent, RP-P-OB-4480(R)

Beeld van heilige Pancratius met lans en schild op voet met keurvorstelijk wapen van Saksen.

Paus en zijn gevolg te paard

Lucas Cranach (I), 1521 - 1522, prent, RP-P-OB-4460(V)

De paus verlaat een stad te paard, hij rijdt voorop in een ceremonieële stoet met zijn gevolg van geestelijken waaronder een bisschop en kardinalen. Twee soldaten lopen voorop. Op de achtergrond rechts is de hel weergegeven met de verdoemde zielen in de vlammen en daarboven vliegen drie demonen.…

Reliekhouder met Christus aan het…

Lucas Cranach (I), 1509 - 1549, prent, RP-P-OB-4485(R)

Paus en een bisschop

Lucas Cranach (I), 1521, prent, RP-P-OB-4465

Paus geeft de bisschop zijn positie en titel, een voorbeeld uit de kerkelijke hiërarchie. De paus en bisschop worden omringd door een groep mannen terwijl zij naar buiten kijken. In de verte ligt de stad waar de bisschop zijn zetel zal krijgen.

Monstrans met Maria met kind en…

Lucas Cranach (I), 1509 - 1549, prent, RP-P-OB-4489

Monstrans met Maria met kind en Hieronymus als boeteling met links David met het hoofd van Goliath en rechts Judith met het hoofd van Holofernes. Op het verso van deze boekillustratie staat een kruis afgebeeld met een zeslobbige voet en ingelegd met edelstenen.

Reliekhouder met de bewening van…

Lucas Cranach (I), 1509 - 1549, prent, RP-P-OB-4484

Reliekhouder met de bewening van Christus. Op het verso is een fragment Duitse tekst en een deel van een reliekhouder in de vorm van een kruis zichtbaar.