Johannes Chrysostomos doet boete

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4384

Landschap met liggende naakte vrouw die door de kluizenaar Johannes Crysostomos zwanger werd gemaakt. Haar kind ligt bij haar te slapen. Op de achtergrond doet de heilige boete door kruipend over de grond het spreken en de aanblik van de hemel af te zweren. Bij de vrouw ligt een hinde en staat een…

Toernooi in Wittenberg van het…

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4495

Toernooi in Wittenberg georganiseerd door het hof van Saksen. Ridders te paard rijden op elkaar in terwijl ze met lansen proberen hun tegenstander uit het zadel te werken. Linksachter staat een groep muzikanten, gezeten op paarden, te blazen op trompetten en te slaan op trommels. Op een balkon staat…

Gezag van paus over bisschop

Lucas Cranach (I), 1521 - 1522, prent, RP-P-OB-4461(V)

De paus geeft de bisschop zijn positie en titel, een voorbeeld uit de kerkelijke hiërarchie. De paus en bisschop worden omringd door een groep geestelijken terwijl zij naar buiten kijken. In de verte ligt de stad waar de bisschop zijn zetel zal krijgen. Boekillustratie in rechthoekige omlijsting met…

Christus voor Caiphas

Lucas Cranach (I), 1540, prent, RP-P-2009-525

Vierde prent uit een serie van veertien met de passie, gebruikt in het Passional Buch. Rechts op een verhoging staat Caiphas. Links wordt Christus door een groep soldaten het vertrek binnengeleid. Op de voorgrond ligt een hond. Linksboven twee wapenschilden.

Beeld van Joris en de draak

Lucas Cranach (I), 1509 - 1549, prent, RP-P-OB-4481(R)

Beeld van heilige Pancratius

Lucas Cranach (I), 1509 - 1549, prent, RP-P-OB-4480(R)

Beeld van heilige Pancratius met lans en schild op voet met keurvorstelijk wapen van Saksen.

Toernooi op het marktplein in…

Lucas Cranach (I), 1506, prent, RP-P-OB-4493

Toernooi op het marktplein in Wittenberg. Binnen een omheining bevinden zich in een wirwar ridders te paard met lansen. Toeschouwers hebben zich op het plein verzameld en mensen hangen uit ramen van de gebouwen rond het plein om de gebeurtenis te zien. Op een groot balkon zit de adel van het hof van…

Paus en zijn gevolg te paard

Lucas Cranach (I), 1521 - 1522, prent, RP-P-OB-4460(V)

De paus verlaat een stad te paard, hij rijdt voorop in een ceremonieële stoet met zijn gevolg van geestelijken waaronder een bisschop en kardinalen. Twee soldaten lopen voorop. Op de achtergrond rechts is de hel weergegeven met de verdoemde zielen in de vlammen en daarboven vliegen drie demonen.…

Titelpagina Passional Buch

Lucas Cranach (I), ca. 1540, prent, RP-P-2009-523

Titelpagina van het Passional Buch met in het midden cartouche met titeltekst. Daarboven een groep profeten waaronder links koning David en rechts Mozes met de Tafelen der Wet. In de onderste zone wordt Christus aan het kruis genageld. Links en rechts van hem Romeinse soldaten en schriftgeleerden.

Reliekhouder met Christus aan het…

Lucas Cranach (I), 1509 - 1549, prent, RP-P-OB-4485(R)