Portret van Sigismund Feyerabend

Johann Sadeler (I), 1587, prent, RP-P-OB-5494

Portret van de drukker en uitgever Sigismund Feyerabend, op 59-jarige leeftijd. Zijn rechterhand rust op een boek. In de rechterbovenhoek de personificatie van Roem (Fama).

Volwassenheid onder invloed van…

Raphaël Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1591, prent, RP-P-1977-64

Een jonge man is ijverig in de weer met een passer en een boek over bouwkunst. Rondom hem werktuigen van intellectuele en fysieke arbeid. Zijn blik is gevestigd op de godin Minerva, die naast hem staat en hem met kennis en ervaring zal bijstaan in al zijn zwoegen. Op de achtergrond zijn allerlei…

Jeugd onder invloed van liefde

Raphaël Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1591, prent, RP-P-1977-63

Een jongeling speelt lier onder een boom. In de lucht vliegt Amor, die zijn pijl op de man richt. Op de grond liggen diverse muziekinstrumenten, wapens en liedboeken. Links een fontein in de vorm van Venus. Op de achtergrond zitten paren rond een tafel en wordt er gedanst en muziek gespeeld. Links…

Tijd beloont arbeid en bestraft de…

Raphaël Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1582, prent, RP-P-1890-A-15984

Vader Tijd als oude man met zandloper op het hoofd. Hij geeft een scepter, een kroon en een boek aan de personificatie van Arbeid, een man met een spade in de hand. Rondom Arbeid liggen verschillende groenten. Vader Tijd geeft een stok en een geselroede aan de personificatie van Luiheid, een man op…

Losbandigheid

Raphaël Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1592, prent, RP-P-1891-A-16496

Op de voorgrond staat een rijk geklede dame, die de Losbandigheid (Lascivia) personificeert. Rechts naast haar speelt een aap een viola de gamba. Links op het middenplan een vrouw met een hoofdtooi van pauwenveren die in een handspiegel kijkt (Rijkdom/Luxuria). Een halfnaakte vrouw met een zotskap…

Dieren, planten en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11861

Vierde titelprent binnen de serie van in totaal 48 prenten en vier titelprenten met voorstellingen van dieren (voornamelijk insecten), planten (voornamelijk bloemen) en vruchten naar Joris Hoefnagel. In het midden een schedel met een lauwerkrans in een monogram van de letters: Homo. Aan weerskanten…

Insecten, planten en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11854

Prent uit een serie van 48 prenten, opgedeeld in vier afzonderlijke delen van elk twaalf prenten. Rechtsonder vermeld: [deel] 3. Boven- en onderaan een tekst in het Latijn.

Dieren, planten en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11845

Prent uit een serie van 48 prenten, opgedeeld in vier afzonderlijke delen van elk twaalf prenten. Rechtsonder vermeld: [deel] 1. Boven- en onderaan een tekst in het Latijn.

Apen, planten en vruchten rond de…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11844

Titelprent van zowel de gehele serie van in totaal 48 prenten en vier titelprenten met voorstellingen van dieren (voornamelijk insecten), planten (voornamelijk bloemen) en vruchten naar Joris Hoefnagel, alsook de titelprent van het eerste deel hiervan. In het midden een cirkel met daarin de twaalf…

Christus aan het kruis

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1587 - 1589, prent, RP-P-1966-57

Christus aan het kruis. Maria, Maria Magdalena en de apostel Johannes onder het kruis. De prent heeft een Latijns Bijbelcitaat als onderschrift en is de tiende prent van een vijftiendelige serie over het leven van Christus en de maagd Maria.