Batavia - Tanah-Abang

Woodbury & Page, 1863 - 1866, foto, NG-2011-30-33

Batavia - Borneo Company Limited

Woodbury & Page, 1863 - 1866, foto, NG-2011-30-12

Gamelanorkest bij Wajang koelit

Woodbury & Page, 1860 - 1870, foto, NG-1988-30-D-26-1

Echtgenote Ratoe van Pakoe Boewono…

Woodbury & Page, 1868 - 1872, foto, NG-1988-30-D-12-2

Batavia - Privaathuis op Kebon…

Woodbury & Page, 1863 - 1866, foto, NG-2011-31-28

Batavia - Tanah-Abang

Woodbury & Page, 1863 - 1866, foto, NG-2011-30-37

Beau Séjour en portretten

Woodbury & Page, 1860 - 1866, albumblad, NG-2011-31-41

Batavia - Toko Bazar

Woodbury & Page, 1863 - 1866, foto, NG-2011-30-19

Chinese woning aan de Molenvliet te…

Woodbury & Page, 1870 - 1872, foto, NG-1988-30-D-17-1

Portret van een jongen

Woodbury & Page, 1860 - 1880, foto, NG-1988-30-D-22-2