265 resultaten gevonden


Andries Both, Nicolaes Visscher Abraham de Blois (I), 1679 - 1717, prent, RP-P-1909-1373

Een haveloze man zit voor een gebouw op een krukje te zingen. Een blad papier in de hand.

Pieter Feddes van Harlingen, 1620, prent, RP-P-1882-A-6075B

Begrafenisstoet na het overlijden van Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg, stadhouder van Friesland. Een stoet hoogwaardigheidsbekleders, in vier rijen boven elkaar. Plaat nummer twee van de in totaal vier platen.

Nicolaes Visscher Abraham de Blois (I) , Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, 1679 - 1717, prent, RP-P-1910-3626

Allegorie op het Oude en Nieuwe Testament. Titel in architecturale omlijsting, geflankeerd door een zittende oude vrouw met de tien geboden en een geheven zwaard links, staande vrouw met lam en het boek met zeven zegels rechts. Middenboven vrouw tronend met slang die zich rond haar arm kronkelt, de…

Andries Both, Nicolaes Visscher Abraham de Blois (I), 1679 - 1717, prent, RP-P-1909-1370

Een haveloze man zit in een interieur op een krukje en ruikt aan een doos snuiftabak. Aan de muur hangt een schilderij met zeilschepen.

Hendrick Hondius (I), 1598, prent, RP-P-1895-A-18688

Gezicht op de Vijverberg in Den Haag. Bovenaan de titel. Op de voorgrond, voor een walmuur over de gehele breedte, wandelaars, discussiërende heren en hellebaardiers. Links het Hof, in het midden, de Vijver, rechts, de Vijverberg, rechtsvoor een poort. In 't verschiet de Gevangenpoort, het…

Nicolaes Visscher Frederick Bloemaert (I) , Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, 1632 - 1670, prent, RP-P-BI-1543

Een veehoeder staat temidden van zijn rustende en grazende kudde .

Abraham Bloemaert, Nicolaes Visscher Frederick Bloemaert (I), ca. 1632 - ca. 1670, prent, RP-P-OB-102.087

Een oude man staat in een schuur en warmt zijn handen aan een vuur. Zijn linkerarm steunt op een stok. Op de grond ligt een takkenbos.

Jacob de Gheyn (II) , Robert de Baudous, Hendrick Laurensz, 1597 - 1608, prent, BI-B-FM-008-104

Een soldaat, ten voeten uit, die een spies (lans) met beide handen horizontaal op schouderhoogte draagt (nr. 19), ca. 1600. Plaat 19 in de instructies voor het hanteren van de spies: Enseignement brief; et succint sur les portraitz figurez, touchant l'usage, de tout ce qu'un Soldat doibt faire au…

anoniem, Aert Meuris Adam van Breen, 1616 - 1618, prent, BI-B-FM-004-32

De exercitie met schild en spies: vijf soldaten staande naast elkaar in het gelid met de rapier in de rechterhand en het schild voor de borst, 1618. Grote prent van twee aan elkaar geplakte bladen. Onderdeel van de illustraties in: Adam van Breen, De Nassausche Wapen-Handelinge, 1618, plaat nr. 32.…

Nicolaes Visscher Abraham de Blois (I) , Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, 1679 - 1717, prent, RP-P-1907-1791

Allegorie op het Nieuwe Testament met verheerlijking van het lam en het boek met zeven zegels op een medaillon vastgehouden door twee kleine engelen. Christus en Johannes de Doper staan aan weerszijden van het voetstuk met de titel. Twee kleine scènes tonen episoden uit het Nieuwe Testament: het…