147 resultaten gevonden


Peter Paul Rubens, Cornelis Galle Schelte Adamsz. Bolswert (II), 1596 - 1678, prent, RP-P-1886-A-11218

Peter Paul Rubens, Martinus van den Enden Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-1886-A-11246

Christuskind met rijksappel in de hand maakt zegenend gebaar.

Peter Paul Rubens, Cornelis Galle Schelte Adamsz. Bolswert (II), 1596 - 1678, prent, RP-P-1886-A-11213

Schelte Adamsz. Bolswert, in of na 1629 - in of voor 1634, prent, RP-P-OB-67.559

Thesenblad met 20 theses van Urbanus VIII in een cartouche. Aan weerszijden van de tekst, zes kerkelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders. Onder de cartouche de knielende kardinaal Nicolaas II van Lotharingen. Putti houden zijn kardinaalswapen en zijn attributen: mijter, bisschopsstaf en…

Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-BI-2495

Maria staat in orante houding naar links gewend met haar blik gericht naar haar zoon die op de tegenhanger van deze prent is afgebeeld: Christus als Salvator Mundi.

Peter Paul Rubens, Cornelis Galle Schelte Adamsz. Bolswert (II), 1596 - 1659, prent, RP-P-BI-2539

Gillis Hendricx Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-OB-67.531

Pontius Pilatus toont Christus aan de joden voor het gerechtsgebouw. De hogepriesters schreeuwen om zijn kruisiging af te dwingen. In de marge onder staat een fragment uit bijbeltekst Johannes 19.

Peter Paul Rubens Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-1886-A-11202

Maria zit met het slapende Christuskind op haar schoot en gebaart met haar wijsvinger voor haar getuite lippen dat Johannes de Doper stil moet zijn. Onder de voorstelling staat een Latijnse regel tekst.

Martinus van den Enden, onbekend Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-BI-2569

Gillis Hendricx Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-BI-2595