233 resultaten gevonden


Reinier Nooms, 1652 - 1654, prent, RP-P-OB-6686

Het Rokin met aangemeerde zeilschepen, en de oude Beurs, ontworpen door architect Hendrick de Keyser.

Reinier Nooms, 1650, prent, RP-P-1886-A-10636

Gezicht op een steengroeve tussen Belleville en Charonne, tegenwoordig Parijs. Naast de groeve een gebouw en een weg met daarop mensen en hun ezels.

Reinier Nooms, 1652 - 1656, prent, RP-P-OB-20.558

Titelblad voor een reeks van zeeslagen. De uitrusting van een oorlogsschip waaronder kanonnen, kogels, kruitvaten en een trom waarop de titel van de serie met pen is geschreven in een zeventiende-eeuws handschrift. Een zeeman blaast op een trompet waaraan een vlag hangt.

Reinier Nooms, 1657 - 1662, prent, RP-P-OB-6681

Het Singel met op de achtergrond de top van de Munttoren zichtbaar. Rechts het huis van burgemeester Huydecoper, Singel 548. Op de voorgrond zeilschepen en daar achter het veer naar Leiden.

Reinier Nooms, 1651 - 1652, prent, RP-P-1888-A-13538

Zeilschepen op een onrustige zee vlakbij een kust met windmolens. In de lucht cumulus wolken en een regenbui.

Clement de Jonghe Reinier Nooms, 1652 - 1654, prent, RP-P-OB-82.362

De uitrusting van een oorlogsschip waaronder kanonnen, kogels, kruitvaten en een trom. Een zeeman blaast op een trompet waaraan een vlag hangt, bij een vurend kanon, op de achtergrond een zeeslag. Titelprent voor een reeks van zeven genummerde platen van zeeslagen waarvan enkele gerelateerd kunnen…

Reinier Nooms, 1651 - 1652, prent, RP-P-1888-A-13540

Een grote overstroming van een stad, drie kerktorens, een huis en aan aantal vluchtende mensen nog zichtbaar tussen de golven. Rechts een schip in nood op het woeste water.

Reinier Nooms, 1656, prent, RP-P-OB-12.966

Een vuurtoren bij een zeehaven en een dorp, een ondergaande zon.

Reinier Nooms, 1650 - 1664, prent, RP-P-1881-A-4742

Drie grote zeilschepen, vastgelegd met touwen aan drie meerpalen in het water.

Reinier Nooms, 1650 - 1664, prent, RP-P-1881-A-4747

Twee zeilschepen achter een golfbreker, het achterste schip is gekield en mannen zijn aan het werk aan de romp om deze waterdicht te maken.