122 resultaten gevonden


Cornelis Bloemaert (II), 1656 - 1692, prent, RP-P-1950-61

De discipelen zitten rondom een rechthoekige tafel. Christus zit in het midden en consacreert een brood. Op tafel ligt een stuk gebraad.

Cornelis Bloemaert (II) , Titiaan, 1633 - 1637, prent, RP-P-BI-1245

Onder een boom zit de Heilige Familie. Maria en Jozef aanbidden het Christuskind. Op de achtergrond de contouren van een stad.

Senaat van Rome, Ferdinand III Cornelis Bloemaert (II) (Duits keizer), 1633 - 1692, prent, RP-P-OB-67.476

De herders aanbidden het kind in de stal. Ze knielen voor Maria, Jozef en het kind, een van hen heeft een offerlam meegenomen. In een hoekje van de stal maken engelen muziek op snaarinstrumenten. Jozef zit achterovergeleund tegen een zuil, Maria staat op het punt om het kind de borst te geven.

Cornelis Bloemaert (II), 1642, prent, RP-P-BI-1464

Voor een sokkel zitten de personificaties van de schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur. Op de sokkel zit een adelaar op een vuur. Naast de personificaties staat Minerva de beschermvrouw van de kunsten. Op de grond kruipt de Afgunst, slangen groeien uit haar vingers en haar.

Cornelis Bloemaert (II), 1640 - 1646, prent, RP-P-BI-1302

Op de voorgrond zit een watergod met een Hoorn des Overvloeds en een waterkruik. Naast hem liggen Romulus en Remus en de wolvin als symbool voor de stad Rome. Op de achtergrond een aantal Hesperiden, die (sinaas)appelen brengen. Deze prent is een illustratie voor de inleiding van G.B. Ferraris boek…

Cornelis Bloemaert (II) , Hendrick Bloemaert, ca. 1625, prent, RP-P-BI-1431

Een jongen houdt een kat in de armen, dicht tegen het lichaam aan. Met tweeregelig Nederlands onderschrift, waarin wordt gewaarschuwd tegen de roofzucht van de kat (of menselijk bedrog)

Cornelis Bloemaert (II), in of na 1626, prent, RP-P-BI-1286

De heilige en martelaar Bonifatius, aartsbisschop van Utrecht, afgebeeld in bisschopsgewaad met mijter. In zijn rechterhand houdt hij een boek waar een zwaard doorsteekt, in de linkerhand een zweep en een staf waaronder een fontein ontspringt. Prent uit een serie van twaalf prenten met prelaten en…

Cornelis Bloemaert (II) , anoniem, Frederik de Wit, 1630 - ca. 1700, prent, RP-P-1907-3

Willibrordus, de eerste bisschop van Utrecht, is hier afgebeeld in bisschopsgewaad met mijter en staf. Hij draagt een model van de domkerk van Utrecht in zijn hand. Kopie van een prent uit een serie met twaalf prelaten en bisschoppen van Utrecht.

Cornelis Bloemaert (II) , Senaat van Rome, 1633 - 1637, prent, RP-P-BI-1245A

Onder een boom zit de Heilige Familie. Maria en Jozef aanbidden het Christuskind. Op de achtergrond de contouren van een stad.

Pierre Mariette Cornelis Bloemaert (II) (II), 1655 - 1716, prent, RP-P-1909-1312

De Argonauten varen door een nauwe doorgang tussen de klippen genaamd Symplegaden, die de ingang naar de Bosporus bewaken. Een duif wijst hun de weg. Met een verklarend onderschrift in het Frans.