Christus bij het Laatste Avondmaal

Jan Willem Caspari, naar C. Forssell, 1808, prent, RP-P-OB-7105

Christus zit op een bankje. In zijn linkerhand houdt hij een stuk brood. Zijn rechterhand rust op zijn borst. Volgens het Nieuwe Testament brak Christus het brood tijdens het Laatste Avondmaal met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam' (Mattëus 26:26). Naast hem staat een tafeltje met een…

Portret van Jacobus Cramer

Jan Willem Caspari, naar Hendrik Willem Caspari, 1789 - 1822, prent, RP-P-1878-A-507

Portret in ovale lijst van Jacobus Cramer, pastoor van het R.K. Maagdenhuis, aartspriester van Holland en Zeeland en aalmoezenier van Koning Lodewijk Napoleon. Cramer draagt het bisschopsgewaad en zit achter zijn bureau met buste naar links. Hij heeft een pen in de rechterhand. Op de achtergrond een…

Daedalus leert Icarus hoe te…

Christian Friedrich Stölzel, naar Johann Eleazar Schenau, 1761 - 1816, prent, RP-P-2007-270

Daedalus heeft zijn zoon Icarus zijn vleugels aangezet en leert hem hoe te vliegen. Icarus staat met de armen gespreid. Rechts een vuurpot.

Portret van Clemens van…

Jan Willem Caspari, naar Hendrik Willem Caspari, 1789 - 1822, prent, RP-P-1905-4436

Portret in ovale lijst van Clemens van Demmeltraadt, chirurgijn van Amsterdam. Van Demmeltraadt zit op een stoel, buste licht naar rechts. In zijn handen een chirurgisch instrument.

Portret van Jan Konijnenburg

Jan Willem Caspari, naar Hendrik Willem Caspari, 1789 - 1822, prent, RP-P-OB-7100

Rond portret van Jan Konijnenburg, predikant en hoogleraar aan het Remonstrants Seminarium in Amsterdam. Buste naar links. Konijnenburg heeft een zwarte jas aan met een hoge kraag.

Mozes en de dochters van Reüel…

Simon Henri Thomassin, naar Charles Le Brun, 1709, prent, RP-P-OB-51.355

Aan de rechterzijde schiet Mozes de zeven dochters van Reüel (Jetro) te hulp en verjaagt de herders bij de waterput. Het vee van Reüel op de achtergrond drinkt uit de put.

Huwelijk van Mozes en Sippora

Simon Henri Thomassin, naar Charles Le Brun, 1709, prent, RP-P-OB-51.354

Zelfportret

Pierre Vallet, 1608, prent, RP-P-2007-425

Zelfportret van Pierre Vallet ten halven lijve, naar rechts, in ovaal met in de hoeken attributen van kunsten en ambachten. Vier regels onderschrift in cartouche.

Portret van Jan Scharp

Jan Willem Caspari, naar Hendrik Willem Caspari, 1814, prent, RP-P-1907-2262

Portret in ovale lijst van Jan Scharp, predikant te Rotterdam en dichter. Buste licht naar rechts. Scharp heeft een zwarte toga aan met een witte bef. De prent heeft een Nederlands onderschrift met naam van de geportretteerde en een gedicht

Zelfportret

Pierre Vallet, 1608, prent, RP-P-1959-105

Zelfportret van Pierre Vallet ten halven lijve, naar rechts, in ovaal met in de hoeken attributen van kunsten en ambachten. Vier regels onderschrift in cartouche.