Portret van Gerard Noodt

Adolf van der Laan, 1694 - 1755, prent, RP-P-OB-46.930

Portretbuste in ovaal van voren van Gerard Noodt, hoogleraar in de rechtsgeleerdheid, met pruik en gehuld in een toga. Het portret rust op een sokkel waarop de naam en functies van de geportretteerde in het Latijn staan.

Minerva omhelst borstbeeld van…

Adolf van der Laan, naar F. Jelgersma, 1740, prent, RP-P-OB-46.928

Minerva omhelst een borstbeeld van de Haarlemse drukker Laurens Jansz. Coster dat door een bazuin blazende engel wordt gelauwerd. Links ligt een kussen met wapen. Door de boogvormige doorkijk, links en rechts versierd met medaillons, het interieur van een drukkerij. Onder de voorstelling een…

Minerva omhelst borstbeeld van…

Adolf van der Laan, naar F. Jelgersma, 1740, prent, RP-P-OB-46.929

Minerva omhelst een borstbeeld van de Haarlemse drukker Laurens Jansz. Coster dat door een bazuin blazende engel wordt gelauwerd. Links ligt een kussen met wapen. Door de boogvormige doorkijk, links en rechts versierd met medaillons, het interieur van een drukkerij. Onder de voorstelling een…

Portret van Thomas à Kempis

Adolf van der Laan, 1694 - 1755, prent, RP-P-OB-46.937

Portretbuste naar links van de priester Thomas à Kempis, met hoofddeksel en een opgeslagen boek in zijn handen. Rondom een ornamentele lijst, onder het portret de naam van de geportretteerde en een vierregelig Nederlands vers.

Portret van Laurens Jansz. Coster

Adolf van der Laan, 1694 - 1755, prent, RP-P-OB-46.931

Portretbuste naar rechts van Laurens Jansz. Coster, een van de uitvinders van de boekdrukkunst, met muts en bontkraag. In zijn handen houdt Coster de letter a vast. Onder het omkaderde portret de naam van de geportretteerde en een zesregelig Nederlands vers.

Rivierlandschap met ondergaande zon

Adolf van der Laan, 1723, prent, RP-P-1903-A-23163

Gezicht op een landschap met kronkelende rivier waarlangs een buitenhuis staat en figuren te paard rijden. In de verte een ondergaande zon. De illustratie is op het bijbehorende tekstblad voorzien van toelichting. Prent links- en rechtsboven gemerkt: II. Deel. - Pag: 144.

Portret van Gian Francesco Poggio…

Adolf van der Laan, 1694 - 1755, prent, RP-P-1909-4515

Portretbuste en profil naar rechts van Gian Francesco Poggio Bracciolini, Florentijns historicus, met muts. Rondom een achthoekige omlijsting, onder het portret een plaquette met de naam van de geportretteerde en een vierregelig Nederlands vers.

Portret van Lorenzo Valla

Adolf van der Laan, 1694 - 1755, prent, RP-P-1909-4518

Portretbuste naar rechts van Lorenzo Valla, Italiaans humanist en filoloog, met hoofddeksel en bontkraag. Rondom een toogvormige omlijsting, onder het portret een plaquette met een zesregelig Nederlands vers.

Portret van Gian Francesco Poggio…

Adolf van der Laan, 1694 - 1755, prent, RP-P-OB-46.933

Portretbuste en profil naar rechts van Gian Francesco Poggio Bracciolini, Florentijns historicus, met muts. Rondom een achthoekige omlijsting, onder het portret een plaquette met de naam van de geportretteerde en een vierregelig Nederlands vers.

Gevecht bij een tempel

Adolf van der Laan, naar Louis Fabritius Dubourg, 1703 - 1755, prent, RP-P-OB-46.922

Gevecht bij een tempel waarbinnen een aap op een sokkel staat. In de bomen op de voorgrond klimmen apen, op de grond lopen mollen.