178 resultaten gevonden


C.A.V. Francken Jacob Folkema, 1751 - 1767, prent, RP-P-OB-52.087

Portret ten halven lijve naar rechts van de predikant Johannes Gottlieb, blootshoofds en gehuld in een toga. Met zijn rechterhand wijst hij op een opengeslagen bijbel. Onder het portret staat in het midden van de sokkel een gekroond medaillon met christelijke symbolen.

Jacob Folkema, 1702 - 1767, prent, RP-P-OB-102.585

In het bijzijn van twee mannen die haar van haar zelfmoord willen weerhouden, steekt een vrouw zichzelf in een vertrek in de borst. Vanachter een gordijn komen twee figuren aangesneld.

Jacob Folkema, 1702 - 1767, prent, RP-P-1903-A-23959

De gelauwerde Aesculapius, god van de gezondheid en de geneeskunst, verpleegt met zijn staf in zijn hand de zieken die op matrassen in een tempel liggen. Links en rechts van hem ontfermen dienaren zich eveneens over de door ziekte gevelde figuren.

Jacob Folkema, 1702 - 1767, prent, RP-P-OB-102.580

In een vertrek gevuld met talrijke rariteiten bevinden zich een edelman en een geestelijke met een kind in zijn armen.

Jacob Folkema, 1702 - 1767, prent, RP-P-OB-52.069

Een vrouw ligt op het kraambed, drie vrouwen staan naast haar. De vrouw geheel links spreekt de kersverse moeder toe, de vrouw naast haar luistert mee. Rechts van dit tweetal heeft een derde vrouw zich over de pasgeboren baby ontfermd. Op de voorgrond wordt een stuk hout op het vuur gegooid.

Adriaan Spinniker Jacob Folkema, 1702 - 1767, prent, RP-P-1907-3074

Portretbuste in ovaal van predikant Jan Gerrits van Embden, blootshoofds en iets naar links. Onder het portret staan de naam van de geportretteerde en een vierregelig vers in het Nederlands.

Adriaan Spinniker Jacob Folkema, 1702 - 1767, prent, RP-P-1937-1221

Portretbuste in ovaal naar links van predikant Yeme de Ringh, blootshoofds. Onder het portret staan de naam van de geportretteerde en een vierregelig vers in het Nederlands.

Jacob Folkema, 1723, prent, RP-P-OB-52.131

Een liefdespaar loopt hand in hand een tempel uit en wordt nagekeken door Juno, waakster over huwelijk en geboorte. Twee putti lopen voor het paar uit en strooien bloemen. Links staat een engel met een toorts bij een offerzuil waarop de tekst "Purae de Puro Lumine Flammae Lucebunt" staat.

Isaak Tirion Jacob Folkema, 1753, boekillustratie, RP-P-OB-84.158

Allegorische titelplaat met het aanbieden van de sleutels van de stad aan de stadhouder. Op de voorgrond de stadsmaagd van Vlissingen met Mars, rechts de Geschiedenis, in de lucht de Faam. Onderdeel van de illustraties van de inhuldiging van Willem IV als erfheer van Vlissingen op 5 juni 1751.

Jacob Folkema, 1702 - 1767, prent, RP-P-OB-52.062

Telemachus redt Antiope van de aanval van een wild zwijn. Het zwijn wordt omringd door figuren met speren, honden stormen op het beest af. In de marge staat een regel tekst in het Frans, rechtsonder gemerkt: Liv. XXIII. Illustratie vervaardigd bij boek 23 uit "Avonturen van Telemachus", geschreven…