Franse vorstin

Erven Hendrik van der Putte, 1767 - 1793, prent, RP-P-OB-84.362

Portret van een staande Franse vorstin, gevat in een omlijsting van bloemenranken.

Soldaten en andere beroepen

van der Haeghen, 1860 - 1865, prent, RP-P-OB-84.417

Blad met 30 voorstellingen van soldaten en andere beroepen en bezigheden. Onder elk plaatje een regel onderschrift.

Beschouw dit kinderspel tot uw…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-84.243

Blad met 36 voorstellingen van kinderspelen en bezigheden, onder andere lopen met molentjes en vrijen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 118.

Misere de la Gairre

van der Haeghen, 1860 - 1865, prent, RP-P-OB-84.416

Blad met 24 voorstellingen van militaire taferelen en figuren geassocieerd met de oorlog. Onder elk plaatje een regel onderschrift.

Bybelsche Figuuren, des Ouden…

Jan Nieuwenhuyzen, 1743 - 1758, prent, RP-P-OB-84.348

Blad met 9 voorstellingen uit het verhaal van Jozef uit het Oude Testament. Onder elk plaatje een tweeregelig versje. Genummerd rechtsboven: 6.

Kinders ziet hier de vryagie eens…

Erven Hendrik van der Putte, 1767 - 1793, prent, RP-P-OB-84.265

Blad met 16 voorstellingen van de vrijage van de arme Krelis en Maartje van Oostzaan. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: *59.

Kinders hier hebt gy tot u playsier…

De erven de weduwe J. Ratelband en J. Bouwer, ca. 1782 - ca. 1793, prent, RP-P-OB-84.373

Blad met 28 voorstellingen van ijsvermaak door Jan en Lijs. Onder elk plaatje een regel van een vers. Genummerd rechtsboven: 47.

Bybelsche Figuuren, des Ouden…

Jan van Lee, 1739 - 1786, prent, RP-P-OB-84.340

Blad met 9 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament, van Jona tot Joab. Onder elk plaatje een tweeregelig versje. Genummerd: 8.

Hier hebt gy jonge jeugd / 't…

Johannes Kannewet (II), 1725 - 1780, prent, RP-P-OB-84.249

Kermisprent met twee tamboers en een vaandeldrager, met een embleem van de Hollandse leeuw in de Hollandse tuin, gevat in een sierlijst met ranken, dieren en bloemen. Genummerd rechtsboven: 8.

Nieuwjaarsprent van de Amsterdamse…

anoniem, 1791 - 1792, prent, RP-P-OB-84.076

Nieuwjaarsprent voor het jaar 1792 van de Amsterdamse lantaarnopstekers in wijk nr. 7, opgedragen aan de burgers van Amsterdam. Lantaarnopstekers aan het werk op straat overdag en 's avonds. Op het blad onder de voorstelling een vers in twee kolommen met in de toezang een lied in drie kolommen.