Titelprent voor het pamflet: De…

anoniem, 1618, prent, RP-P-OB-77.291

Titelprent van het pamflet 'De Arminiaensche vaert naer Spaegnien', zonder jaartal of plaats van uitgave [1618]. Spotprent op de val van de arminianen. De voorstelling van deze simpele gravure toont de vaart van het arminiaanse schip naar Spanje. Het schip draagt opschriften als 'Schyn van Deucht' /…

Spotprent op Jacobus Taurinus, 1615

anoniem, 1615, prent, RP-P-OB-77.295

Spotprent op de Utrechtse remonstrantse predikant Jacobus Taurinus, 1615. Houtsnede waarin een dolle stier (Taurinus) door een nachtlandschap raast waarin allerlei apocalyptische dieren verschijnen. In de hemel onweer en bliksem. In het midden een klok bovenop een berg. Rechts verschijnt in het…

Orpheus: het element aarde

Crispijn van de Passe (I), 1602, prent, RP-P-1954-490

Landschap met Orpheus die de vedel bespeelt, als allegorie op het element aarde. Hij wordt omringd door de dieren die op zijn muziek afgekomen zijn. In de marge een vierregelig gedicht, in twee kolommen, in het Latijn. Eerste prent uit een serie met de vier elementen.

Titelblad voor prentserie 'Diverse…

Jacques Callot, 1621 - 1625, prent, RP-P-OB-21.016

Vijf dwergen, enkele gebocheld, staan om een zesde figuur heen. Deze zit op de hurken met ontblote billen, terwijl twee omstanders zijn jas of hemd omhoog houden. Op de opgetrokken kleding staan titel en maker van de prentreeks. Dit is namelijk de titelprent voor een serie van 20 prenten met…

Uittocht van het Spaanse leger uit…

Jan van de Velde (II), naar Jan Martszen de Jonge, 1632, prent, RP-P-1898-A-20235

Stadhouder Frederik Hendrik te paard, vergezeld door drie officieren en infanterie, het voorbij marcheren van de Spanjaarden gade slaand. Maastricht op de achtergrond. Eerste prent uit een fries van zes genummerde prenten met het Spaanse garnizoen dat Maastricht in 1632 verlaat.

Titelprent van het pamflet uit 1618…

anoniem, 1618, prent, RP-P-1892-A-17275

Titelprent van het pamflet uit 1618 getiteld 'Verclaringhe van den Gouden Blaes-balck / Van den Spaenschen Schalck'. In de voorstelling schieten een Spanjaard en een jezuïet met een blaasbalg goudstukken naar Johan van Oldenbarnevelt en enkele anderen. Op de achtergrond kijkt de Tijd door een…

Titelprent van het pamflet:…

anoniem, 1619, prent, RP-P-OB-77.298

Spotprent op de val van Johan van Oldenbarnevelt. De Nederlandse Leeuw ketent het Rad van Fortuin vast waarin Van Oldenbarnevelt onderaan zit en prins Maurits, d'Ouwe Trouwe Geus, in de top. De prins krijgt uit de wolken van God een lauwerkrans, links staat Fortuna. Achter het rad staan een monnik…

Putto

Simon Fokke, 1722 - 1784, prent, RP-P-2008-674

Een putto houdt een ovaal vast waarin met de hand in inkt geschreven is: Prenten gegraveerd door Simon Fokke. Geboren 1 Sept: 1712. Overleden 10 April 1784. Achter de putto staat de kop van Homerus en profil, op de voorgrond liggen schilder- en graveerattributen. Deze titelprent is mogelijk gebruikt…

Titelprent van het pamflet uit 1618…

anoniem, 1618, prent, RP-P-1892-A-17276

Titelprent van het pamflet uit 1618 getiteld 'Wonderlijcken Droom Vande School-houdinghe van Mr. Ian van Olden-barnevelt'. Johan van Oldenbarnevelt als schoolmeester voor een klas waarin de belangrijkste vertegenwoordigers van de remonstranten en andere bepleiters van de tolerantie zitten. De…

Titelprent voor een serie van…

Hieronymus Cock, 1551, prent, RP-P-1882-A-6437

Titelprent voor de serie: Praecipva aliqvot Romanae Antiqvitatis Rvinarvm [...], met 25 prenten van Romeinse ruïnes. Titel op een cartouche die in een bakstenen muur geplaatst is.