Titelpagina voor: J.-B. Rousseau,…

Bernard Picart (atelier van), naar Bernard Picart, 1712, prent, RP-P-OB-51.511

Uitbundig gedecoreerde omlijsting met de titel in het Frans. De cartouche is bekroond met de hanger van de Orde van het Gulden Vlies.

De dichter Juvenalis knielt voor…

Bernard Picart (mogelijk), 1711, prent, RP-P-OB-51.516

De dichter Juvenalis knielt voor Melpomene, de muze van het treurspel. Rechts op de achtergrond Venus en Amor, de Dood, Afgunst en een gesluierde vrouw. Vanuit de hemel kiepert een vrouw de inhoud van een hoorn des overvloeds op de dichter. Omstanders kijken toe. In de marge de titel in het…

Allegorische figuren bij een…

Jacob Folkema, 1723, prent, RP-P-OB-52.123

Allegorische figuren bij een met doodshoofden versierd grafmonument. Voor het monument zit het Geloof met een kruis in de armen. Een tweede gesluierde vrouw heeft een scepter vast waarboven het Alziend Oog. Mercurius als god van de handel staat bij het wapen van Amsterdam en kijkt naar een rouwende…

Mars volgt te paard de aanwijzingen…

Jan Luyken, 1692, prent, RP-P-OB-44.390

Mars volgt te paard de aanwijzingen van Mercurius. Links- en rechtsboven twee liggende ovalen met scènes van een veldslag en het beleg van een stad. Onderaan de weergave van een zeeslag.

Titelpagina voor de Hollandsche…

Romeyn de Hooghe, 1672, prent, RP-P-OB-79.264

Titelpagina voor de Hollandsche Mercurius voor het jaar 1671. Mercurius staande op een verhoging met het wapen van Holland, rechts Vader Tijd, hieromheen verschillende kleine scènes van historische gebeurtenissen.

Lucianus van Samosata en de Satire

Pieter Tanjé, 1743, prent, RP-P-OB-65.211

De schrijver Lucianus van Samosata schrijft en wijst op de personificaties van Waarheid en Kracht, die op een verhoging staan. Naast hem staat een man met ezelsoren, die een masker en zotskap in de handen houdt. Hij verbeeldt de Satire, het genre waarin Lucianus schreef. De figuren rond zijn…

Titelpagina voor de Koninglyke…

Carel Allard (toegeschreven aan), 1706, titelpagina, RP-P-OB-83.133-2

Titelpagina van de serie Koninklyke Almanach van 1705, een reeks van 7 spotprenten op de Fransen en bondgenoten uit het jaar 1705. Onderdeel van het prentwerk uitgegeven onder de verzameltitel 't Lust-Hof van Momus met de gebundelde series van spotprenten tijdens de jaren 1701-1713 van de Spaanse…

Toneelscène uit een komedie met een…

Bernard Picart (atelier van), naar Bernard Picart, 1715, prent, RP-P-OB-51.477

Een elegant gezelschap heeft zich op straat voor een huis verzameld. Twee mannen voeren geagiteerd een gesprek in het nabij zijn van een vrouw. Links op de achtergrond een leeuw die over een muur de tuin van het huis probeert in te klimmen.

Titelpagina voor: Het Palmhof der…

Carel Allard, 1708, titelpagina, RP-P-OB-83.133-77(R)

Titelpagina voor: Het Palmhof der Bondgenooten, een reeks van 9 ongenummerde spotprenten op de Fransen in het jaar 1708 van de Spaanse Successieoorlog. Onderdeel van het prentwerk uitgegeven onder de verzameltitel 't Lust-Hof van Momus met de gebundelde series van spotprenten tijdens de jaren…

Titelpagina voor de Europische…

anoniem, 1729, prent, RP-P-OB-83.659

Titelpagina voor de Europische Mercurius, dl. XL over het jaar 1729. Mercurius tilt een gordijn op om te onthullen dat de Vrede verhult gaat achter donkere wolken.