Desi Bouterse

Wouter Lap, 1982 - 1983, collage, NG-2005-3-22

Spotprent op de Surinaamse legerleider Desi Bouterse met in zijn hand een naar boven gericht pistool in de Tweede Kamer. Op de achtergrond twee staande militairen met mitrailleurs in de aanslag en een gezeten peinzende Tweede Kamer voorzitter Dick Dolman. Voor de achterpagina van de Panorama 70, 14…

Voortdurende crisis 1934-1935

Piet van der Hem, 1934, politieke tekening, NG-2002-2-J

Op een lange trein staat op elke wagon een jaartal, eindigend met het jaar '1934', daarvoor '1933', '1932', enzovoorts. Bij een overweg kijkt een man verdrietig naar de langsrijdende trein. Spotprent 'De eindelooze crisistrein' gemaakt voor de Haagse Post van 29 december 1934.

Joop Glimmerveen

Wouter Lap, 1982, collage, NG-2005-3-16

Spotprent op Joop Glimmerveen afgebeeld als een Turkse gastarbeider met een fez. Op de achtergrond een gedeelde slaap- en woonkamer met twee gastarbeiders aan tafel terwijl er een steen door het raam wordt gegooid. Voor de achterpagina van de Panorama 69, 19 maart 1982, nr. 11.

Politieman en pastoor als…

Jan de Waardt, 1875 - 1900, tekening, NG-850-15

Spotprent waarin een politieagent en een pastoor als marionetten boven een menigte arbeiders hangen. Links de politieman met helm, zwaard en wetboek onder de linkerarm; rechts de pastoor met een vroom en een droevig masker in zijn handen. Onder hen een menigte mensen die naar hun opkijken en waarvan…

Alleen achtergelaten

Lou Strik, 1974, aquarel, RP-T-2008-181

Verlaten stad

Lou Strik, 1984, aquarel, RP-T-2008-186

Mansfiguur

Jan de Waardt, 1875 - 1900, tekening, NG-850-17-C

Man met hoed tegen witte achtergrond, handen in de broekzakken.

Kapitalist

Jan de Waardt, 1875 - 1900, tekening, NG-850-25

Karikatuur van een kapitalist, dik, groot hoofd, klein lichaam, ringen aan de vingers. Hij loopt glimlachend tussen geldzakken die op de grond liggen. De zakken gemekr met het getal 100.000.

Hollandse vogel

Jan Brandes, 1770 - 1787, tekening, NG-1985-7-1-120

Kleurtekening van een bruinige Hollandse vogel op een tak. Met opschrift. Onderdeel uit het schetsboek van Jan Brandes, dl. 1 (1808), p. 195.

Leden van de Sicherheitsdienst

Zoltán Forrai, 1940 - 1945, tekening, NG-1986-44-25

In een stedelijke omgeving staan twee mannen met zwarte jassen en zwarte hoeden op. Op een muur, rechtsachter hen, hangt een aanplakbiljet met het opschrift 'Warnung'.