Clementie van keizer Jozef II aan…

Mathias de Sallieth, naar François Joseph Pfeiffer (I), 1783, prent, RP-P-1944-2176

Allegorie op het edict van Joseph II over de godsdienstvrijheid voor protestanten, maart 1783. De keizer staat op het bordes van een tempel en wordt gekroond door de geest der Wijsheid. Naast de keizer de personificaties van Verdraagzaamheid, Goedertierenheid en Voorzichtigheid. Voor de keizer…

Aanhouding van de prinses bij…

Mathias de Sallieth, naar Karel la Fargue, 1787, prent, RP-P-1944-2181

Aanhouding van de stoet van rijtuigen met prinses Wilhelmina van Pruisen door een exercitiegenootschap bij Goejanverwellesluis, 28 juni 1787.

Portret van Johan Philip de Monté

Mathias de Sallieth, naar Schmidt (graveur), 1787, prent, RP-P-1905-1684

Portret van Johan Philip de Monté, oud schepen te Rotterdam.

Instorten van de Lappentoren te…

Mathias de Sallieth, naar H. Goblé, 1784 - 1785, prent, RP-P-OB-85.296

Het instorten van de Lappentoren aan de stadswallen van Nijmegen tijdens hoogwater in de Waal op 4 maart 1784.

Portret van de predikant Benjamin…

Mathias de Sallieth, naar Schmidt (graveur), 1788, prent, RP-P-1907-3329

Gezicht op de haven van Vlissingen

Mathias de Sallieth, naar Dirk de Jong, 1779 - 1787, prent, RP-P-1905-779

Gezicht op de haven van Vlissingen met verschillende boten. In de marge de titel in het Nederlands en Frans met in het midden het wapen van de stad. Rechtsboven genummerd: 21.

Trouw zweren aan de stadhouder te…

Mathias de Sallieth, naar Jacob Schwartzenbach, 1789, prent, RP-P-OB-85.734

Op de trappen van het stadhuis zweren het stadsbestuur en de burgerij trouw aan de stadhouder Willem V en aan de oude grondwet, 2 juli 1787.

Nederlandse vloot in de storm, 1784

Mathias de Sallieth, naar Engel Hoogerheyden, 1785, prent, RP-P-OB-85.286

Acht schepen van de Nederlandse oorlogsvloot overvallen door een zware storm tijdens de terugvaart van Spanje naar Nederland, 3 februari 1784. In het onderschrift vier regels tekst en het wapen van de Admiraliteit.

Allegorie op de oprichting van de…

Mathias de Sallieth, naar Gerrit Malleyn, 1787, prent, RP-P-OB-85.571

Allegorie op de oprichting van het orangistische genootschap de Oprechte Vaderlandsche Sociëteit te Rotterdam, 7 of 18 januari 1787. Interieur met mannen zittend rond een tafel, aan de muren voorstellingen van de Unie van Utrecht (1579) en de Dordtse Synode (1618-1619). Op de voorgrond tilt Vader…

Portret van Willem Bilderdijk

Mathias de Sallieth, naar Schmidt (graveur), 1790, prent, RP-P-1906-148

Portret van Willem Bilderdijk, geschiedkundige, taalkundige, dichter en advocaat.