Heilige Maglor als kluizenaar

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1600, prent, RP-P-OB-60.349

Een boslandschap. Op de voorgrond de H. Maglorius van Dol, een Welshe kluizenaar uit de vijfde eeuw, in zijn kluis. Hij knielt voor een engel en ontvangt de communie. Op de achtergrond twee andere hutten met kluizenaars.

Ecce Homo

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1590 - 1638, prent, RP-P-1966-72

Pontius Pilatus toont de gegeselde Christus aan het Joodse volk, dat hem uitjouwt . De prent heeft een Latijns onderschrift met een tekst uit de Bijbel en is de zevende prent van een veertiendelige serie over de passie van Christus.

Zomer

Johann Sadeler (I), naar Dirck Barendsz., 1580 - 1584, prent, RP-P-OB-7445

Een naakte vrouw ligt op de voorgrond, de hoorn des overvloeds en een bundel koren in haar handen. Naast haar staat een schaal met vruchten. Zij is de personificatie van de zomer. Op de achtergrond menselijke activiteiten in de zomer: het maaien van gras en het oogsten van koren. De prent heeft een…

Anna-te Drieën met het motet 'Ave…

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1584, prent, RP-P-OB-5848

Maria met Kind en de H. Anna, zittend op een troon met baldakijn. Het Kind zit op de schoot van Maria, die een druiventros in haar rechterhand houdt. Op de schoot van de H. Anna een bijbel, openliggend bij de tekst van Jesaja 9.6, waarin de geboorte van Christus wordt aangekondigd. Boven de troon in…

Johannes de kluizenaar

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1583 - 1588, prent, RP-P-OB-60.252

Johannes de kluizenaar in een grot in de woestijn. Hij bidt de rozenkrans. Op de achtergrond staat een geleerde voor de ingang van de grot.

Christus in de tuin van Getsemane

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1590 - 1638, prent, RP-P-1966-67

De biddende Christus en de slapende apostelen in de tuin van Getsemane. In de rechterbovenhoek een visioen met een lichtgevende kelk. Op de achtergrond komt Judas met de soldaten Getsemane binnen. De prent heeft een Latijns onderschrift met een tekst uit de Bijbel en is de tweede prent van een…

Heilige Auxentius als kluizenaar

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1600, prent, RP-P-OB-60.346

Een boslandschap. Op de voorgrond de H. Auxentius van Syrië, een vroegchristelijke kluizenaar. Hij zit geknield voor een crucifix in zijn kluis en bidt. Op de achtergrond trekken twee ossen een kar met het lijk van de H. Auxentius.

Portret van Ernst van Beieren,…

Johann Sadeler (I), 1583 - 1600, prent, RP-P-OB-5491

Ernst van Beieren, aartsbisschop en keurvorst van Keulen. De aartsbisschop is gekleed in een hermelijnen mozetta.

Winter

Johann Sadeler (I), naar Jacopo Bassano, 1587 - 1595, prent, RP-P-OB-7452

Een winters landschap met winterse activiteiten. Op de voorgrond wordt hout gekapt en verzameld. Een ezel vervoert de takkenbossen op de rug. Rechtsachter een boerderij waarvoor een varken wordt geslacht. Onder een afdak zit een vrouw te spinnen. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel…

Heilige Andreas Zoërardus als…

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1594, prent, RP-P-OB-60.300

De H. Andreas Zoërardus, een Poolse kluizenaar uit de elfde eeuw na Christus. Hij zit geketend in een holte van een boom. De wand van de boomholte bestaat uit scherpe pieken. Naast hem op de grond enkele noten.