Portret van prins Maurits van…

Jan Harmensz. Muller, naar Michiel Jansz. van Mierevelt, 1608 - 1678, prent, RP-P-1882-A-5529

Portret van Maurits, prins van Oranje, gekleed in harnas met een bevelhebbersstaf in zijn hand. Rechts op tafel zijn helm. Onderaan in de marge een vierregelige tekst in het Latijn.

Aanbidding door de herders

Jan Harmensz. Muller, naar Bartholomeus Spranger, 1606, prent, RP-P-OB-32.214

De herders aanbidden het Christuskind. Maria staat bij de kribbe. Op de wolken musicerende engelen.

Minerva en Mercurius bewapenen…

Jan Harmensz. Muller, naar Bartholomeus Spranger, 1604, prent, RP-P-1888-A-12682

Minerva en Mercurius bewapenen Perseus, voordat hij Medusa zal bevechten. Minerva geeft hem haar schild en Mercurius bindt zijn gevleugelde sandalen aan de voeten van Perseus.

Vierde scheppingsdag: schepping van…

Jan Harmensz. Muller, naar Hendrick Goltzius, 1589, prent, RP-P-OB-32.157

De vierde scheppingsdag, waarop de zon en de maan werden geschapen en scheiding werd aangebracht tussen dag en nacht. De zon wordt verbeeld door Apollo als zonnegod met boog en pijlenkoker. De Tijd, met een klok op haar hoofd, houdt zijn mantel vast. Rechts de maan, als de maangodin Diana. Achter…

Portret van Hendrick Goltzius

Jan Harmensz. Muller (toegeschreven aan), naar Hendrick Goltzius, 1617 - 1620, prent, RP-P-OB-27.328

Portret van Johan Fonteyn

Jan Harmensz. Muller, 1626 - 1678, prent, RP-P-1883-A-6904

Portret van Johan Fonteyn, arts te Amsterdam.

Hercules doodt de hydra van Lerna

Jan Harmensz. Muller, naar Adriaen de Vries, 1633 - 1679, prent, RP-P-1888-A-13803

Hercules doodt met een knuppel de hydra van Lerna. Naar een fonteinsculptuur van beeldhouwer Adriaen de Vries.

Eerste scheppingsdag: scheiding van…

Jan Harmensz. Muller, naar Hendrick Goltzius, 1589, prent, RP-P-1891-A-16284

De eerste scheppingsdag: een engel scheidt het licht van het duister en dag van nacht. Het licht wordt voorgesteld als een naakte blanke jongeman in stralenkrans, het duister als een naakte zwarte vrouw met een sterrenmantel. Naar de Bijbeltekst in Gen. 1:3-5.

Drie schikgodinnen

Jan Harmensz. Muller, naar Cornelis Cornelisz. van Haarlem, 1587 - 1591, prent, RP-P-OB-32.147

De drie schikgodinnen spinnen de levensdraad en bepalen de lengte en het einde van de draad. Clotho houdt in het midden de spinrok vast, Lachesis spint de draad en Atropos bijt met haar tanden de draad door. Onderaan in de marge twee regels in het Latijn.

Portret van Dirck Volckertsz…

Jan Harmensz. Muller, naar Cornelis Cornelisz. van Haarlem, 1590 - 1678, prent, RP-P-OB-32.240

Portret van geleerde, schrijver en kunstenaar Dirck Volckertsz Coornhert met een hoed op zijn hoofd.