Portret van Erasmus

Albrecht Dürer, 1526, prent, RP-P-OB-1281

Portret van Erasmus, schrijvend, staande aan een lezenaar bij een tafel waarop een vaas met bloemen staat. Achter de tafel een tablet aan de wand met Latijnse tekst.

Apostel Mattheüs

Albrecht Dürer (omgeving van), 1503, prent, RP-P-OB-1528

De apostel Mattheüs met een hellebaard.

De Heilige Christoffel draagt het…

Albrecht Dürer (omgeving van), 1503, prent, RP-P-OB-1534

De Heilige Christoffel waadt door een rivier met het Christuskind op zijn schouders. Aan de oever staat een kluizenaar met een lamp.

De aanbidding door de koningen

Albrecht Dürer, 1511, prent, RP-P-H-Z-254

De drie koningen of wijzen uit het Oosten bieden het Christuskind, gezeten op de schoot van zijn moeder in een vervallen woning, hun geschenken aan.

Herodias ontvangt het hoofd van…

Albrecht Dürer, 1511, prent, RP-P-OB-1466

Salome biedt het hoofd van Johannes de Doper aan haar moeder Herodias aan, die naast haar echtgenoot Herodes aan een tafel zit.

Kruisiging

Albrecht Dürer (omgeving van), 1503, prent, RP-P-OB-1520

Christus aan het kruis tussen Johannes de Evangelist en Maria.

De ontmoeting bij de Gouden Poort

Albrecht Dürer, 1511, prent, RP-P-OB-1400

Joachim en Anna omhelzen elkaar bij een poort, te midden van enkele omstanders. Op versozijde gedrukte Latijnse tekst. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten met scènes uit het leven van Maria.

Aanbidding door de koningen

Albrecht Dürer, 1501 - 1505, prent, RP-P-OB-1414

Maria zit met het Christuskind op schoot bij de ingang van een vervallen gebouw. Achter haar staat Jozef. De drie koningen of wijzen uit het Oosten bieden Christus hun geschenken aan. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten met scènes uit het…

De Heilige Familie met twee engelen

Albrecht Dürer, 1503 - 1504, prent, RP-P-OB-1435

Maria zit op een bank in een gewelfde ruimte en houdt het Christuskind, dat op haar schoot staat, een appel of peer voor. Twee engelen aan haar rechterzijde houden hem nog twee vruchten voor. Jozef staat achter zijn vrouw en kind.

Christus voor Annas

Albrecht Dürer, 1508 - 1509, prent, RP-P-OB-1332

Christus wordt door gewapende mannen voor Annas geleid. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).