De graflegging

Meester van de Delbecq-Schreiber-Passie (toegeschreven aan), 1503, prent, RP-P-OB-2099

Christus in tombe gelegd door twee mannen. Maria, Johannes en andere twee Maria's aanwezig.

Petrus en de tempelbelasting

Meester van Delft (toegeschreven aan), 1503, prent, RP-P-OB-2068

Twee scènes uit het onderricht aan Petrus. Petrus haalt munststuk uit bek van vis. Christus en mannen kijken toe. Petrus betaalt munt aan inner van tempelbelasting.

Christus verschijnt aan de…

Meester van Delft (toegeschreven aan), 1503, prent, RP-P-OB-2087

Gedrukt van drie blokken. Christus, staand, omringd door twaalf discipelen. Links en rechts van de voorstelling architectonische ornamentatie.

God toont Adam en Eva het Paradijs

Meester van Delft (toegeschreven aan), 1503, prent, RP-P-OB-2006

Paradijs met de vier rivieren. God leidt Adam en Eva binnen en wijst op boom van Goed en Kwaad.

Christus geneest de blinde…

Meester van Delft (toegeschreven aan), 1503, prent, RP-P-OB-2051

Drie scènes met Christus en de blinde Bartimeus. Christus met gevolg ontmoeten blinde. Rechtsboven: Christus geneest de blinde. Linksboven: genezen man volgt Christus.

Het laatste oordeel

Meester van Delft (toegeschreven aan), 1503, prent, RP-P-OB-2075

Gedrukt van drie blokken. Christus met lelie en zwaard zittend op bol. Maria en Johannes de Doper knielend. Twee figuren staan op uit graf. Links en rechts van de voorstelling architectonische ornamentatie.

Zieke man ontvangt hostie van…

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1639, prent, RP-P-OB-26.736

Een zieke man ligt op bed en ontvangt een hostie van een priester terwijl mannen en vrouwen rond het bed bidden voor zijn welzijn. Zowel in Latijn als Nederlands wordt de gebeurtenis met een vers toegelicht.

Strikvraag van de Farizeeërs

Meester van Delft (toegeschreven aan), 1503, prent, RP-P-OB-2056

Christus en discipel tegenover vier Farizeeërs, waarvan één een munt vasthoudt.

Christus voor Pilatus; Pilatus wast…

Meester van Delft (toegeschreven aan), 1503, prent, RP-P-OB-2089

Gedrukt van drie blokken. Christus geboeid en vastgehouden door soldaten. Pilatus op zetel wast handen in schaal waarin water wordt geschonken. Links en rechts van de voorstelling architectonische ornamentatie.

Christus vervloekt de vijgeboom

Meester van Delft (toegeschreven aan), 1503, prent, RP-P-OB-2084

Christus met elf discipelen bij vijgenboom.