Twee herderjongens met staven in…

Harmen ter Borch, 1651, tekening, RP-T-1887-A-920(R)

Scène met rokende en drinkende…

Gesina ter Borch, ca. 1653, tekening, RP-T-1887-A-1261(R)

Drie soldaten aan een tafel naast een bed met een rokende man.

Heer die een bal gooit en een dame

Gesina ter Borch, ca. 1652 - ca. 1653, tekening, BI-1890-1952-19

Heer die een bal gooit en een dame die hem de rug toekeert. Het gooien van de bal die niet teruggegooid wordt is een metafoor voor zijn onbeantwoorde liefde. Liefdesklacht van vijf coupletten van negen regels, op de wijs van Petite Roijale.

Heer en een dame op het strand

Gesina ter Borch, ca. 1654, tekening, BI-1890-1952-45

Een heer en een dame op het strand naast een gedicht over Galathea op de wijs van Moegebaedt.

Wagen met passagiers in een…

Harmen ter Borch, 1651, tekening, RP-T-1887-A-937

Gezelschap op een terras

Gesina ter Borch, 1660 - 1661, tekening, BI-1887-1463-18

Man in cape praat met komediant (?)

Harmen ter Borch, 1649, tekening, RP-T-1887-A-963(R)

Mannen duwen en kar beladen met…

Moses ter Borch (toegeschreven aan), ca. 1656 - ca. 1657, tekening, RP-T-1887-A-1294

Vrouw in een huik

Gesina ter Borch, ca. 1652, tekening, BI-1890-1952-8

Profiel van een staande vrouw in een huik naast een liefdesklacht op de melodie van 'Wie wil mee seeuart vaeren op het schippien van rein uijt'.

Jongen die een mand en een paal…

Harmen ter Borch, 1651, tekening, RP-T-1887-A-1007(R)