Evangelist Johannes

Egbert van Panderen, naar Pieter de Jode (I), ca. 1590 - 1637, prent, RP-P-2005-441

De evangelist Johannes, schrijvend aan een tafel. Met zijn linkerelleboog leunt hij op twee boeken. Naast hem zijn attribuut de adelaar. In een kader een tweeregelig onderschrift in het Latijn. Vierde prent uit een serie van vier met de evangelisten.

Evangelist Marcus

Egbert van Panderen, naar Gerard de Jode, ca. 1590 - 1637, prent, RP-P-2005-440

De evangelist Marcus, schrijvend aan een tafel. Naast hem zijn attribuut de leeuw. In een kader een tweeregelig onderschrift in het Latijn. Tweede prent uit een serie van vier met de evangelisten.

Tombe van Thomas van Aquino in…

Egbert van Panderen, naar Otto van Veen, 1610, prent, RP-P-1878-A-1869XX

Kapel in de Dominicaanse kerk van Toulouse met de tombe van Thomas van Aquino. Op de voorgrond diverse biddende figuren. In de marge een vijfregelig onderschrift in het Latijn. Dertigste prent uit een serie van dertig prenten die het levensverhaal van Thomas van Aquino verbeelden.

Landschap met paard uit Roemenië…

Egbert van Panderen, naar Antonio Tempesta, ca. 1590 - 1637, prent, RP-P-OB-24.395

Heuvelachtig landschap met paard, van voren. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie van dertig met paardenrassen.

Thomas van Aquino treedt toe tot de…

Egbert van Panderen, naar Otto van Veen, 1610, prent, RP-P-1878-A-1860

Interieur met de jonge Thomas van Aquino, geknield voor een groep monniken in Dominicaner habijt. Op de achtergrond een scène waarbij hem een mantel wordt omgedaan. In de marge een vijfregelig onderschrift in het Latijn. Vijfde prent uit een serie van dertig prenten die het levensverhaal van Thomas…

Apostel Thomas

Egbert van Panderen, ca. 1590 - 1637, prent, RP-P-1905-1979

De apostel Thomas met een speer in zijn linkerhand. Met zijn andere hand wijst hij naar de regels uit een opengeslagen boek dat voor hem ligt. Zijn naam staat boven zijn hoofd in het Latijn. In een cartouche een drieregelig onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie van twaalf met de apostelen.

Landschap met twee galopperende…

Egbert van Panderen, naar Antonio Tempesta, ca. 1590 - 1637, prent, RP-P-OB-24.406

Landschap met twee galopperende paarden, beiden naar links gewend. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie van dertig met paardenrassen.

Thomas van Aquino wordt ziek op weg…

Egbert van Panderen, naar Otto van Veen, 1610, prent, RP-P-1878-A-1866

Thomas van Aquino ligt op zijn sterfbed en leest een boek, in zijn handen houdt hij een crucifix. Hij wordt omringd door monniken. Linksboven huilt Albertus Magnus om zijn dood. Rechtsboven wordt Thomas van Aquino door Petrus meegenomen naar de hemel. In de marge een vijfregelig onderschrift in het…

Thomas van Aquino weigert het ambt…

Egbert van Panderen, naar Otto van Veen, 1610, prent, RP-P-1878-A-1864

Paus Clemens IV, zittend onder een baldakijn en omringd door bisschoppen, overhandigt een bisschopsmijter aan Thomas van Aquino. Deze knielt voor hem en weigert het ambt. Eenentwingtigste prent uit een serie van dertig prenten die het levensverhaal van Thomas van Aquino verbeelden.

Graflegging van Christus

Egbert van Panderen, naar Abraham Janssens, ca. 1590 - 1637, prent, RP-P-OB-24.420

Christus wordt door Jozef van Arimatea en Nikodemus in het graf gelegd. Aan de rechterkant een groep treurende vrouwen onder wie Maria en Maria Magdalena. Links op de voorgrond liggen passiewerktuigen in een mand. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn. Daaronder…