Portret van Abraham Dirksz. Bierens

Crispijn van de Passe (II), 1604 - 1670, prent, RP-P-1903-A-23357

Portret van Hugo de Groot

Crispijn van de Passe (II), in of na 1636 - 1670, prent, RP-P-OB-15.782

Portret van Francisco de Melo

Crispijn van de Passe (II), 1604 - 1670, prent, RP-P-OB-15.804

Titelpagina met twee heiligen

Crispijn van de Passe (II), 1625, prent, RP-P-1952-263(R)

Allegorie met Frederik Hendrik en…

Crispijn van de Passe (II), 1632, prent, RP-P-OB-78.786

Portret van Alexander Morus

Crispijn van de Passe (II), 1604 - 1670, prent, RP-P-1910-2216

Portret van Filips Karel, prins van…

Crispijn van de Passe (II), 1633, prent, RP-P-1910-1825

Portret van Gustaaf II Adolf

Crispijn van de Passe (II), in of na 1632 - 1670, prent, RP-P-OB-15.783

Reiziger wordt ontvangen bij…

Crispijn van de Passe (II), 1652, prent, RP-P-OB-15.853

Vrijage om de Hollandse Bruid, ca.…

Crispijn van de Passe (II) (toegeschreven aan), 1647 - 1648, prent, RP-P-OB-68.295