112 resultaten gevonden


Israël Henriet, Lodewijk XIII Jacques Callot (koning van Frankrijk), 1632, prent, RP-P-OB-4823

In een rotsachtige omgeving bidt Johannes de Doper, een kind nog, geknield voor een kruis dat tegen een boom rust. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een serie van zes prenten, bestaande uit een titelprent en vijf voorstellingen van boetvaardige heiligen.

Israël Henriet, Lodewijk XIII Jacques Callot (koning van Frankrijk), 1632, prent, RP-P-OB-4825

Maria Magdalena ligt dood in een grot, een crucifix en een doodshoofd naast zich. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een serie van zes prenten, bestaande uit een titelprent en vijf voorstellingen van boetvaardige heiligen.

Jacques Callot, 1631, prent, RP-P-OB-4756

Een engel houdt een boek vast; op de opengeslagen bladzijden staat tekst in het Latijn (titelgegevens van de prentreeks). Voor het boek liggen allerlei attributen van de apostelen en Christus (o.a. knuppel, mes, zaag, doornenkroon). Deze prent is het titelblad voor een reeks van 15 prenten,…

Israël Henriet, Lodewijk XIII Jacques Callot (koning van Frankrijk), 1632, prent, RP-P-OB-4824

In een rotsachtige omgeving bidt Maria Magdalena, geknield op een rots, een kruis en een boek naast zich op de grond. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een serie van zes prenten, bestaande uit een titelprent en vijf voorstellingen van boetvaardige…

Israël Henriet, Lodewijk XIII Jacques Callot (koning van Frankrijk), 1635, prent, RP-P-OB-4691

Christus voert een discussie met enkele farizeeërs, terwijl achter hem zijn discipelen aren plukken in een graanveld. Deze prent is onderdeel van een reeks van tien prenten met voorstellingen uit het Nieuwe Testament, waaraan na Callots dood een titelprent is toegevoegd.

Jacques Callot, 1631, prent, RP-P-OB-4772

Judas, ten voeten uit, een bijl in de hand. Op de achtergrond links is te zien hoe hij een man doopt; op de achtergrond rechts is te zien hoe hij wordt gedood met een bijl. Deze prent is onderdeel van een reeks van 16 prenten, bestaande uit een titelblad en 15 portretten, voorstellende Christus,…

Israël Henriet, Lodewijk XIII Jacques Callot (koning van Frankrijk), 1632, prent, RP-P-OB-4826

In een rotsachtige omgeving zit Hiëronymus op zijn knieën bij een kruis met een steen in zijn hand. Achter hem springt een leeuw weg. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een serie van zes prenten, bestaande uit een titelprent en vijf voorstellingen van…

Israël Henriet, Lodewijk XIII Jacques Callot (koning van Frankrijk), 1635, prent, RP-P-OB-4694

Christus loopt weg uit een tempelruimte, omdat de mensen die daar verzameld zijn stenen van de grond rapen en naar hem gooien. Deze prent is onderdeel van een reeks van tien prenten met voorstellingen uit het Nieuwe Testament, waaraan na Callots dood een titelprent is toegevoegd.

Jacques Callot, 1631, prent, RP-P-OB-4771

Mattheüs, ten voeten uit, steunend op een zwaard. Op de achtergrond rechts is te zien hoe Mattheüs door Christus geroepen wordt hem te volgen; op de achtergrond links is te zien hoe hij onthoofd wordt. Deze prent is onderdeel van een reeks van 16 prenten, bestaande uit een titelblad en 15…

Jacques Callot, 1631, prent, RP-P-OB-4758

Christus, ten voeten uit, in de linkerhand een rijksappel, met de rechterhand een zegenend gebaar makend. Op de achtergrond rechts zijn kruisiging en links zijn opstanding. Deze prent is onderdeel van een reeks van 16 prenten, bestaande uit een titelblad en 15 portretten, voorstellende Christus,…