Titelpagina voor 'Het Groot Fransch…

Gideon Quineau, 1708, prent, RP-P-1878-A-2317

Titelpagina voor 'Het Groot Fransch en Nederduitsch Woordenboek', met de titel op een sokkel. Voor de piëdestal verschillende goden en personificaties, zoals Minerva, Mercurius, Vader Tijd, de Franse haan en de Nederlandse leeuw. Op de achtergrond een aantal zeilschepen.

Titelpagina voor 'Den geheymen…

Catharina Questiers, 1654, prent, RP-P-OB-73.336

Mogelijk de titelpagina voor het eerste blijspel dat Catharina Questiers schreef, genaamd 'Den geheymen minnaar'. Rechts laat een koning, zittende op zijn troon, een man en een vrouw voor zich komen.

Titelpagina voor: C.H. Gietermaker,…

Pieter Holsteyn (II), 1697, prent, RP-P-OB-55.270

Buste naar links van Klaas Hendriksz Gietermaker in een ovaal met randschrift in het Nederlands. Links en rechts van het portret een vrouwfiguur met meet- en navigatie-instrumenten. Onderaan een cartouche met vijf figuren rond een tafel waarop een globe en boeken. Bovenaan de titel.

Allegorische titelpagina met…

Frederik Ottens, 1725, prent, RP-P-1878-A-2305

De personificatie van de Hervormde Kerk zit op een troon en trapt met haar voeten op symbolen van het katholicisme. Met haar vinger wijst ze naar een berg met het Gouden Kalf. Een jongen met een boek wordt bij haar gebracht door een vrouw die een jurk draagt met sterren erop en een gevleugelde…

Titelpagina voor: J.-B. Rousseau,…

Bernard Picart (atelier van), naar Bernard Picart, 1712, prent, RP-P-OB-51.511

Uitbundig gedecoreerde omlijsting met de titel in het Frans. De cartouche is bekroond met de hanger van de Orde van het Gulden Vlies.

Geschiedenis zittend op een troon

Cornelis Galle (II), naar Peter Paul Rubens, naar Erasmus Quellinus (II), 1640, prent, RP-P-OB-7061

De vrouwelijke personificatie van geschiedenis zit op een stenen troon en schrijft met een veer in een boek. Aan weerszijden van de troon staan Mercurius en een vrouw die guirlandes met medailles aan een palm en een loofboom hangen. Op de sokkel van de troon een verwijzing naar de roof van Europa.

Titelpagina voor: Het seste deel…

Michiel le Blon, 1613, prent, RP-P-1900-A-22016

Draperie met de titel van het boek, omgeven door acht ovalen voorstellingen met scènes uit het boek.

Ornamentele omlijsting voor de…

Bernard Picart, 1727, prent, RP-P-1921-351

Cartouche waarin de titel in het Frans, bekroond met het hoofd van een paard en omgeven door allerlei benodigdheden voor het paardrijden.

Titelpagina met twee heiligen

Crispijn van de Passe (II), 1625, prent, RP-P-1952-263(R)

Titelpagina met op een gordijn de titel in het Frans. Het gordijn wordt geflankeerd door de bisschop Louis (links) en de kapucijner monnik Ange de Joyeuse (rechts). Boven de titel een voorstelling met een man die voor de keuze staat welke weg hij wil volgen in zijn leven. Links de moeizame weg waar…

Titelpagina voor Pieter Le Clercq,…

Jan Caspar Philips, 1752, prent, RP-P-OB-83.896

Allegorische titelprent voor Pieter Le Clercq, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, 1753. Stadhouder Wilem IV zittend op troon ontvangt van de Nederlandse Maagd het staatsbestuur. In de wolken de Vrede en blaast de Faam op een bazuin met de vaandel Historia Belgii, op de voorgrond rechts…