14 resultaten gevonden


Carel Allard Abraham Allard, 1595, tekstblad, RP-P-OB-83.133-64

Tekstblad met op beide bladzijden een vers behorend bij de prent met de allegorie waarin een oude man (Lodewijk XIV) een jonge vrouw (Madame de Maintenon) het hof maakt en Dood en Cupido elkaars pijlen afschieten, ca. 1707-1708. Onderdeel van: De Standvastige Monarchye des Doods, een reeks van 8…

Carel Allard Abraham Allard, 1707 - 1708, tekstblad, RP-P-OB-83.133-62

Tekstblad met op beide bladzijden een vers behorend bij de prent van de Zondeval van Adam en Eva als de oorzaak van de Oorlog en Dood, ca. 1707-1708. Onderdeel van: De Standvastige Monarchye des Doods, een reeks van 8 oude platen met verzen aangepast voor gebruik als spotprenten op de Fransen in de…

Abraham Allard, 1713, prent, RP-P-OB-83.133-102

Spotprent op de Vrede van Utrecht, 1713. Op een grote slijpsteen aangedreven door koningin Anna wordt het hoofd van een Tory geslepen, links kijkt het Franse hof toe. Op het blad onder de plaat verzen en uitleg in het Nederlands en Frans. Onderdeel van een groep van 28 nieuwe en oude platen…

Abraham Allard, 1710, inhoudsopgave, RP-P-OB-83.133-87(V)

Inhoudsopgave voor: Vorstelyke Staat-Balans, een reeks van 7 genummerde spotprenten op de Fransen in het jaar 1709 van de Spaanse Successieoorlog. Onderdeel van het prentwerk uitgegeven onder de verzameltitel 't Lust-Hof van Momus met de gebundelde series van spotprenten tijdens de jaren 1701-1713…

Abraham Allard, 1710, titelpagina, RP-P-OB-83.133-87(R)

Titelpagina voor: Vorstelyke Staat-Balans, een reeks van 7 genummerde spotprenten op de Fransen in het jaar 1709 van de Spaanse Successieoorlog. Onderdeel van het prentwerk uitgegeven onder de verzameltitel 't Lust-Hof van Momus met de gebundelde series van spotprenten tijdens de jaren 1701-1713 van…

Carel Allard, Staten van Holland en West-Friesland Abraham Allard, 1707 - 1708, tekstblad, RP-P-OB-83.133-60(R)

Voorbericht met vers en lijst van drukfouten in: De Standvastige Monarchye des Doods, ca. 1707-1708, een reeks van 8 oude platen met verzen aangepast voor gebruik als spotprenten op de Fransen in de context van de Spaanse Successieoorlog. Onderdeel van het prentwerk uitgegeven onder de verzameltitel…

Carel Allard, Staten van Holland en West-Friesland Abraham Allard, 1706, tekstblad, RP-P-OB-83.133-14

Het vers Het Lot des Oorlogs behorend bij de prent met Diogenes door het volk bespot, 1705. Vers in drie kolommen in het Nederlands. Blad nr. 2 in de serie van 25 bladen getiteld: Byvoegsel tot de Koninglyke Almanach, genaamd het Gulde-Jaar der Bondgenooten, 1706. Onderdeel van het prentwerk…

Abraham Allard Romeyn de Hooghe, 1674, prent, RP-P-OB-83.133-100

Allegorische voorstelling over de toestand in Europa tijdens de Spaanse Successieoorlog in het jaar 1709 met centraal een grote weegschaal waarin de Oorlog en Vrede tegen elkaar worden gewogen. Tegenover elkaar staan ook de Engelse partijen van de Whigs en de Tories. Op de voorgrond onschuldige…

Carel Allard, Staten van Holland en West-Friesland Abraham Allard, 1706, tekstblad, RP-P-OB-83.133-16

Tekstblad met vers behorend bij de spotprent waarin de geallieerde Europese vorsten het Stookhuis of Fornuis van de Oorlog in de Alchemistenwerkplaats van koning Lodewijk XIV en de paus en kardinaal aan stukken slaan, 1706. Vers in 3 kolommen in het Nederlands en 4 kolommen in het Frans. Blad nr. 4…

Abraham Allard Romeyn de Hooghe, 1689, prent, RP-P-OB-83.133-103

Spotprent op de Vrede van Utrecht gesloten tussen de Roos (Engeland en de andere geallieerden) en de Lelie (Frankrijk) in 1713. Centraal zit de Vrede aan een tafel omringd door allerlei vorsten, staatslieden en geestelijken. Op het blad onder de plaat verzen en uitleg in het Nederlands en Frans.…

Einde van alle 14 resultaten Terug naar boven