14 resultaten gevonden


Abraham Allard, 1713, prent, RP-P-OB-83.133-102

Spotprent op de Vrede van Utrecht, 1713. Op een grote slijpsteen aangedreven door koningin Anna wordt het hoofd van een Tory geslepen, links kijkt het Franse hof toe. Op het blad onder de plaat verzen en uitleg in het Nederlands en Frans. Onderdeel van een groep van 28 nieuwe en oude platen…

Abraham Allard Jan Saenredam, 1600, prent, RP-P-OB-83.133-125

Triomf van David. David met het hoofd van de krijger Goliath gespietst op zijn zwaard wordt bij de stadspoort verwelkomd door de zingende en dansende vrouwen van Israël. Het bijbelse verhaal gebruikt als allegorie op het einde van de oorlog en de Vrede van Utrecht, 1713. In de plaat verzen in het…

Jan Saenredam, Abraham Allard anoniem, 1713, prent, RP-P-OB-83.133-119

De Wijsheid (Minerva), onderdeel van een serie van drie allegorische figuren (de drie Vredebevalligheden), in verband met de Vrede van Utrecht, 1713. In de plaat verzen in het Nederlands en Frans. Onderdeel van een groep van 28 nieuwe en oude platen aangepast ter illustratie van de Vrede van Utrecht…

toegeschreven aan Abraham Allard, 1709, prent, RP-P-OB-83.078(R)

Voorzijde van een blad met twee voorstellingen uit het jaar 1709. Boven de slag bij Malplaquet, onder koning Lodewijk XIV in beraad, de vorsten van de geallieerden kijken toe. Hiertussen een vers in twee kolommen in het Nederlands. Onderdeel van een reeks getiteld Vorstelyke Staat-Balans met 7…

Carel Allard, Staten van Holland en West-Friesland Abraham Allard, 1706, tekstblad, RP-P-OB-83.133-14

Het vers Het Lot des Oorlogs behorend bij de prent met Diogenes door het volk bespot, 1705. Vers in drie kolommen in het Nederlands. Blad nr. 2 in de serie van 25 bladen getiteld: Byvoegsel tot de Koninglyke Almanach, genaamd het Gulde-Jaar der Bondgenooten, 1706. Onderdeel van het prentwerk…

Abraham Allard Romeyn de Hooghe, 1674, prent, RP-P-OB-83.133-100

Allegorische voorstelling over de toestand in Europa tijdens de Spaanse Successieoorlog in het jaar 1709 met centraal een grote weegschaal waarin de Oorlog en Vrede tegen elkaar worden gewogen. Tegenover elkaar staan ook de Engelse partijen van de Whigs en de Tories. Op de voorgrond onschuldige…

Carel Allard, Staten van Holland en West-Friesland Abraham Allard, 1706, tekstblad, RP-P-OB-83.133-16

Tekstblad met vers behorend bij de spotprent waarin de geallieerde Europese vorsten het Stookhuis of Fornuis van de Oorlog in de Alchemistenwerkplaats van koning Lodewijk XIV en de paus en kardinaal aan stukken slaan, 1706. Vers in 3 kolommen in het Nederlands en 4 kolommen in het Frans. Blad nr. 4…

Anthony van Dyck, Abraham Allard Pieter van Sompel, 1620 - 1660, prent, RP-P-OB-83.133-115

Zwarte Vrede Min. Jupiter en Antiope in een allegorie op de vredesonderhandelingen voor de Vrede van Utrecht, 1713. Jupiter als sater (koning Lodewijk XIV) bespiedt de slapende Antiope (koningin Anna). In de plaat verzen in het Nederlands en Frans. Onderdeel van een groep van 28 nieuwe en oude…

Abraham Allard anoniem, 1713, prent, RP-P-OB-83.133-126

De onthoofding van Johannes de Doper in de gevangenis. Het verhaal gebruikt als illustratie van de straf voor hoogverraad in verband met de Vrede van Utrecht, 1713. In de plaat verzen in het Nederlands en Frans. Onderdeel van een groep van 28 nieuwe en oude platen aangepast ter illustratie van de…

onbekend Abraham Allard, 1713, prent, RP-P-OB-83.133-101

Blad met een eeuwige almanak omringd door voorstellingen van de twaalf maanden van het jaar met verzen toepast op de politieke toestand in het jaar 1713. Onderdeel van een groep van 28 nieuwe en oude platen aangepast ter illustratie van de Vrede van Utrecht in 1713. Onderdeel van het prentwerk…

Einde van alle 14 resultaten Terug naar boven