The Black Roses treden op ter…

Catrien Ariëns, 1980, documentaire foto, NG-1981-7-40

De zeven meiden van de Surinaamse zang- en dansgroep The Black Roses poseren voor hun optreden ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de SBSV.

Kosovaarse familie in Macedonië…

Koen Wessing, 1998 - 1999, documentaire foto, NG-2002-1-9

Een familie uit Kosovo op weg in Macedonië (in voormalig Joegoslavië), op de vlucht voor de oorlog. Kort hierna zouden ze in Nederland aankomen.

Dikbilstier

Kors van Bennekom, 1980, documentaire foto, NG-1982-17-16

Een prijswinnaar, een dikbilstier, met zijn eigenaar op de jaarlijkse Paasvee tentoonstelling georganiseerd door het Gemeentelijk Veemarktbedrijf in de Brabanthallen. Deze dikbilstieren worden gefokt voor het vlees dat vooral bestemd is voor binnenlandse consumptie. Na de tentoonstelling worden ze…

Een jonge asielzoeker toont haar…

Koen Wessing, 1995, documentaire foto, NG-1997-2-7

In het aanmeldcentrum Zevenaar toont een jonge asielzoeker haar net verkregen identiteitsbewijs. Een aanmeldcentrum is de eerste stap in de asielprocedure. Als de asielzoeker voorlopig in Nederland mag blijven gaan ze van het aanmeldcentrum, AC- naar een OC, Opvang- en Onderzoekscentrum.

Bezetting Gewestelijk Arbeidsbureau

Paul Babeliowsky, 1981, documentaire foto, NG-1981-9-14

Het Gewestelijk Arbeidsbureau Leiden werd op 1 mei 1981 door het Leidse Jongerenkomitee van de KWJ-Beweging van Werkende Jongeren bezet. De leden van de KWJ-Beweging wilden met deze actie aandacht vragen voor de werkloosheid onder jongeren, die volgens hen niet op te lossen was door het verlagen van…

De Reeuwijksche Plassen

André-Pierre Lamoth, 1988 - 1990, documentaire foto, NG-1991-3-21

De Reeuwijksche plassen zijn de binnenwateren van de gemeente Reeuwijk. Deze gemeente maakt deel uit van de provincie Zuid-Holland en ligt ten noordoosten van Gouda. Deze plassen zijn van belang voor de watersport en oeverrecreatie, zoals wandelen en fietsen. De ontginning van het oorspronkelijk met…

Huwelijksmis

Hans Aarsman, 1982, documentaire foto, NG-1984-5-5

Het huwelijk wordt in de christelijke gemeenschap nog altijd beschouwd als de formele bekrachtiging van de levensgemeenschap tussen man en vrouw. De verbintenis wordt aangegaan door het geven van het jawoord ten overstaan van de gemeente in een kerkgebouw. Doorgaans wordt de verbintenis ingezegend…

Een kraakpand waar leden van de…

Bertien van Manen, 1981, documentaire foto, NG-1981-8-36

Twee vrouwen van de vrouwenkraakgroep staan bij een gebarricadeerde doorgang. Het kraakpand dreigde door de ME of een knokploeg te worden ontruimd. Inmiddels is het pand door de gemeente aangekocht en wordt het door kraaksters bewoond.

Vergadering van CDA-fractiebestuur

Dolf Toussaint, 1977, documentaire foto, NG-1978-107-42

Begin november 1977 kwam tijdens de kabinetsformatie het bestuur van de Tweede Kamerfractie van het CDA bijeen. Van rechts naar links: J. de Swart (fractiemedewerker van de CHU), vice-fractievoorzitter W. Aantjes (ARP) en Kamerlid F. Andriessen (KVP) schudden de hand van Kamerlid P. Cornelissen…

De Slurfterdam

Jannes Linders, 1989 - 1990, documentaire foto, NG-1991-2-29

Dit is een foto van de Slurfterdam op de Maasvlakte. De Maasvlakte is een haven- en industriegebied, ontstaan door afdamming en opspuiting van een ondiepte voor de kust van Rotterdam, in de provincie Zuid-Holland. Deze vlakte is in 1966 ontstaan. De naam Slurfterdam is een verwijzing naar het woord…