Exuditio Musica, Air chanté par…

Christiaan Andriessen, 1805 - 1808, tekening, RP-T-1969-90

Portret van Sultan Muhammad-Quli,…

anoniem, ca. 1686, tekening, RP-T-00-3186-21

Sultan Muhammad-Quli is tot aan zijn heupen afgebeeld, half naar links gewend, zijn zwaard in zijn linker hand. Blad 21 in het `Witsen-Album', met 49 Indiase miniaturen van vorsten. Boven het portret een stukje papier met de naam in het Perzisch. Onder het portret een stukje papier met de naam in…

Singalese militairen in dienst van…

Jan Brandes, 1785, tekening, NG-1985-7-1-8

Tafereel rond een pronkstuk met het VOC-embleem. Links staan de Singalese of Ceylonese VOC-militairen en oppassers. Rechts de gezanten van de koning van Kandy met een brief van de koning. Met opschrift. Onderdeel uit het schetsboek van Jan Brandes, dl. 1 (1808), p. 13.

Siyavush ontmoet voor het eerst…

anoniem, 1540 - 1560, Indiase miniatuur, RP-T-1993-204

Prins Siyavush wordt voor het eerst aan zijn vader, Kay-Kavus, koning van Iran, getoond. De koning is op een troon gezeten in een rotsachtig landschap. Twee dienaren staan terzijde; een van hen wuift de koning koelte toe; de ander houdt het schild en de wapens vast.

Kalyani stupa op Ceylon

Jan Brandes, 1785, tekening, NG-362

De Kalyani dagaba of stupa van het boeddhistische klooster Kelaniya Rajamahavihara, met huizen aan weerszijden. Met opschrift.

Ontwerp voor een banier met de…

Elias van Nijmegen, 1677 - 1755, tekening, RP-T-1968-266

Ontwerp voor een vaandel.

Portret van Madanna Panit,…

anoniem, ca. 1677 - ca. 1687, tekening, RP-T-00-3186-37

Madanna Panit is tot aan zijn heupen afgebeeld, naar links gewend, zijn rechter hand opgeheven alsof hij iets vasthoudt. Blad 37 in het `Witsen-Album', met 49 Indiase miniaturen van vorsten. Boven het portret een stukje papier met de naam in het Perzisch. Onder het portret een stukje papier met de…

Kalligrafie in Nastaliq-schrift in…

anoniem, ca. 1600 - ca. 1699, Perzische miniatuur, AK-MAK-1545(V)

Kalligrafie in Nastaliq-schrift. Het blad is aan beide kanten beschreven en van een spatrand voorzien.

Groep figuren rond een vuur en een…

Harmen ter Borch, 1651 - 1653, tekening, BI-1887-1463-140

Twee tekeningen van Harmen ter Borch naast elkaar op een blad geplakt.

Cartouche met Fama en de Goddelijke…

Nicolaes Pietersz. Berchem, 1670 - 1677, tekening, RP-T-1989-98

Ontwerp voor een cartouche bestemd voor een kaart van het eiland Malta. Links Fama met haar bazuin, rechts een personificatie van de Goddelijke en de Menselijke Wijsheid. Ontwerp voor een prent.