56 resultaten gevonden


Jan Lamrinck Simon Frisius, 1622, prent, RP-P-1905-5726

Simon Frisius, 1622, prent, RP-P-OB-79.474

Veldtocht van Frederik Hendrik brandschattend door Brabant, 13-20 mei 1622. Gezicht over Brabant in vogelvlucht met steden en de Staatse troepen onder Frederik Hendrik die door het land trekken. Links de aartshertogin Isabella zittend onder een baldakijn, drie knielende mannen presenteren haar een…

Jan Lamrinck Simon Frisius, 1622, prent, RP-P-1905-5727

Jan Lamrinck Simon Frisius, 1622, prent, RP-P-1905-5721

Simon Frisius, 1613 - 1615, prent, RP-P-OB-79.911

Beleg van Gent door het leger van Parma. Gezicht vanuit de stellingen van de belegeraars op de stad, op de voorgrond de hertog van Parma met enkele ruiters te paard, 1583 tot 17 september 1584. Met onderschrift van 4 regels in het Latijn. Genummerd 152. Bedrukt op achterzijde met tekst in het…

Michiel Colijn Simon Frisius, 1613 - 1615, prent, BI-1958-935-281

Aartshertog Leopold ontzet Breitenbend, 12 maart 1610. Op de voorgrond ziet de aartshertog te paard hoe zijn leger de rivier de Ruhr doorsteekt op weg naar de stad Breitenbend dat door het Staatse leger belegerd wordt. Met onderschrift van 4 regels in het Latijn. Genummerd: 281. Bedrukt op…

Hendrick Hondius Simon Frisius (I) , onbekend, 1610, prent, RP-P-1907-385

Portret van de kunstenaar Jan van der Straet met daaronder een vierregelige, Latijnse tekst over de geportretteerde. Achter het portret een cartouche met de vermelding van het derde deel van de portretserie.

Simon Frisius, 1613 - 1615, prent, RP-P-OB-79.784

Aartshertog Matthias van Oostenrijk en de prins van Oranje houden revue over het Staatse leger in het veld gebracht tegen Don Juan, 14 juli 1578. De beide vorsten te paard, op de rug gezien. Met onderschrift van 4 regels in het Latijn. Genummerd: 100. Onbedrukt op achterzijde.

Jan Lamrinck Simon Frisius, 1622, prent, RP-P-1905-5728

Michiel Colijn Simon Frisius, 1613 - 1615, prent, BI-1958-935-283

Prins Maurits stelt zijn leger bij Neuss op in slagorde, 25 juli 1610. Met onderschrift van 4 regels in het Latijn. Genummerd: 283. Bedrukt op achterzijde met tekst in het Latijn.