Opdracht bij de serie platen van de…

anoniem, 1800 - 1899, handschrift, RP-P-OB-84.598-2(V)

Handgeschreven blad met een deel van de opdracht aan de Gedeputeerde Staten van Friesland, behorend bij de serie platen van de begrafenis van prinses Maria Louise te Leeuwarden op 13 juni 1765. Waarschijnlijk negentiende-eeuwse afschrift naar de bij dit exemplaar ontbrekende originele gedrukte…

Brief van Jan Bulthuis waarin hij…

Jan Bulthuis, 1795, handschrift, RP-T-00-1506

Handgeschreven brief van Jan Bulthuis waarin hij de burgerrepresentant twee schetsen ter keuze aanbiedt, 1795. Ontwerpen voor de allegorische decoraties opgericht te Amsterdam bij het Alliantiefeest op 19 juni 1795.

Handschrift over Theodorus van…

anoniem, 1776, handschrift, RP-D-00-1114

Handschrift met biografische gegevens over Theodorus van Schelluynen, predikant van de Hervormde Gemeente te Amsterdam, overleden op 9 maart 1776. Met een vers door Schelluynen over de prent met zijn portret uit 1768.

Lijst van de negen afgezette…

anoniem, 1787, handschrift, RP-D-00-1120

Blaadje met handgeschreven lijst met de namen van de negen Amsterdamse raadsleden die op 21 april 1787 uit hun functie zijn ontheven. Lijst van namen met het jaartal van aantreden.

Beschrijving van het schilderij…

onbekend, 1851, handschrift, RP-P-OB-77.314

Beschrijving van het schilderij door Cornelis Saftleven uit 1663 met een satire op de 24 rechters die Johan van Oldenbarnevelt in februari 1619 ter dood veroordeeld hebben. Met een sleutel op het schilderij waarop de rechters als dieren zijn voorgesteld. Het schilderij destijds in bezit van Jonkheer…

Twee gekalligrafeerde verzen op het…

anoniem, 1825 - 1863, handschrift, RP-D-00-1086B

Twee gekalligrafeerde verzen van 4 regels op het borstbeeld van Michiel de Ruyter, overleden in 1676, begraven te Amsterdam op 18 maart 1677.

Lijst van intekenaren voor de serie…

anoniem, 1800 - 1899, handschrift, RP-P-OB-84.598-3(V)

Handgeschreven blad met een deel van de lijst met namen van de intekenaren op de serie platen van de begrafenis van prinses Maria Louise te Leeuwarden op 13 juni 1765. Waarschijnlijk negentiende-eeuwse afschrift naar de bij dit exemplaar ontbrekende originele gedrukte tekstbladen.

Beschrijving van de begrafenis van…

H. Bontemantel, 1653, document, RP-D-00-1074

Beschrijving van de begrafenis van commandeur Johan van Galen, overleden op 23 maart 1653 aan de verwondingen opgelopen in de zeeslag bij Livorno tijdens de Eerste Engelse Oorlog op 14 maart 1653. Op 11 december 1653 werd hij begraven in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Blad op beide zijden beschreven.

Briefje over de herdruk in 1781 van…

anoniem, 1781, handschrift, RP-D-00-1110

Blad met een handgeschreven bericht over de afspraak met de graveur Nicolaas van der Worm om de reeks van twaalf platen van de Sledevaart op 24 januari 1776 georganiseerd door het Leidse genootschap Veniam Pro Laude in Amsterdam te laten herdrukken bij Veelwaart, gedateerd 25 juli 1781.

Bericht over de vervaardiging van…

Andries Schoemaker, 1675 - 1735, document, RP-D-00-1075

Bericht over de vervaardiging in 1669 van een penning op de Vrede te Breda in 1667. Papier met handschrift op voor- en keerzijde. Onderaan een schets van de voorzijde van de penning.