De trap des levens

Cornelis Anthonisz., 1545 - 1553, prent, RP-P-1886-A-10296

Trapvormig bouwwerk vol mensen en dieren. Links vooraan ligt een baby in een bedje, rechts zit een grijsaard met zijn benen bungelend boven een open graf. Bij de baby begint een 'leeftijdentrap', die van wieg tot graf tien treden telt, tien levensfasen. Bij elke leeftijd is een beest te zien dat die…

Prent

anoniem, 1600 - 1625, prent, AK-MAK-656

Houtsnede van bamboe en orchis. Blad uit `Tien Bamboe-hal`,in zwart.

Kyoka gedichten

Kitagawa Utamaro, 1790, pagina, RP-P-1960-13-7

Eerste en tweede pagina kyoka gedichten uit het boek Ginsekai van Utamaro.

Lijst van de leden van de…

erven van Hulkenroy, 1766, tekstblad, RP-P-OB-84.606

Gedrukte tekstblad met een namenlijst van het bestuur en de leden van de rederijkerskamer de Pellicaen te Haarlem, op 1 januari 1766. Bovenaan een vignet met een pelikaan en het devies Trouw Moet Blyken.

Dieren en planten

erven weduwe Cornelis Stichter, 1784 - 1813, prent, RP-P-OB-84.336

Blad met 15 voorstellingen van allerlei soorten dieren. Met bovenaan de zegel van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Gemerkt rechtsboven: F.

Ziet, kinders! op deez' print…

Johannes Bouwer, 1805 - 1808, prent, RP-P-OB-84.295

Blad met 12 voorstellingen van vissen, een walvis en schaaldieren. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers met de naam van het dier. Genummerd rechtsboven: M.

Beschrijving van de lijkstatie van…

anoniem, 1759, tekstblad, RP-P-OB-84.521-0

Omslag met titel met op 27 gedrukte bladzijden de beschrijving van de de lijkstatie. Onderaan een drukkersvignet. Onderdeel van een serie van 16 platen plus een gedrukte beschrijving van de lijkstatie van de op 12 januari 1759 overleden en op 23 februari te Delft begraven prinses Anna van Hannover.

Titelpagina voor: J. A. Nollet,…

Kornelis van Tongerlo, 1759, tekstblad, RP-P-OB-52.241

Titelpagina met Nederlandse tekst en vignet.

Bericht over de verbranding van een…

anoniem, 1754, prent, RP-P-OB-84.480

Bericht over een prent met een voorstelling van Willem V te paard met de Nederlandse Leeuw als een hondje tussen de benen van het paard. De prent en een boekje getiteld "Het Gedrag der Stadhouders-Gezinden" zijn op 15 mei 1754 door de beul verbrand op de Dam te Amsterdam.

Voorwoord

Kitagawa Utamaro, 1790, pagina, RP-P-1960-13-1

Eerste en tweede pagina van het boek Ginsekai van Utamaro