Schetsen van vrouw met baby en…

Jan Brandes, 1779 - 1785, tekening, NG-1985-7-3-152

Portret van Gerrit Valerius Meyners

Jan Brandes, 1770 - 1787, tekening, NG-1985-7-3-24

Straattafereel Batavia

Jan Brandes, 1779 - 1785, tekening, NG-1985-7-3-142

Schets van twee personen op een…

Jan Brandes, 1770 - 1808, tekening, NG-1985-7-2-11

Bomenallee te Batavia

Jan Brandes, 1779 - 1785, tekening, NG-1985-7-3-146

Vrouwenvertrek te Batavia

Jan Brandes, 1779 - 1785, tekening, NG-1985-7-3-159

Hamerhaai

Jan Brandes, 1785, tekening, NG-1985-7-1-146

Chineese ceremonie en wayang

Jan Brandes, 1779 - 1785, tekening, NG-1985-7-2-134

Schets van een dakconstructie

Jan Brandes, 1770 - 1808, tekening, NG-1985-7-2-10

Javaanse cavalerie

Jan Brandes, 1779 - 1785, tekening, NG-1985-7-2-129