Vijf vrouwelijke studiekoppen

Gerard de Lairesse, 1670, prent, RP-P-OB-46.702

Vijf vrouwelijke studiekoppen, weergegeven vanuit verschillende gezichtspunten.

Abraham en Sara aan tafel

Gerard de Lairesse, 1665, prent, RP-P-1944-405

Abraham zit met zijn vrouw Sara aan tafel, links staat Hagar met een dienblad. Sara haalt boos uit naar Abrahams eerste zoon Ismaël die van schrik naar zijn moeder Hagar is gerend. Isaak, de jongste zoon van Sara, zit huilend tegen zijn moeders been. De prent maakt deel uit van een zevendelige serie…

Jongeman beklimt een rots

Gerard de Lairesse, 1694, prent, RP-P-1885-A-9928

Een jongman beklimt een rots om de daarop groeiende lauriertak te kunnen bemachtigen.

Jongeman beklimt een rots

Gerard de Lairesse, 1710, prent, RP-P-1885-A-9929

Een jongman beklimt een rots om de daarop groeiende lauriertak te kunnen bemachtigen.

Strijd van Aeneas en Turnus

Gerard de Lairesse, 1668, prent, RP-P-OB-46.779

Tweegevecht tussen Aeneas en Turnus. Turnus ligt reeds op de grond en kijkt angstig naar het zwaard dat Aeneas naar hem uithaalt. De prent maakt deel uit van een zesdelige serie prenten met scènes uit het mythologische verhaal van Dido en Aeneas.

Allegorie op de handel en het…

Gerard de Lairesse, 1670 - 1675, prent, RP-P-OB-46.739

Bij een rijk versierd wapenschild zit een allegorische vrouwfiguur met de hoorn des overvloeds (welvaart) en de caduceus (vrede) in haar handen, aan haar voeten ligt een weegschaal (rechtvaardigheid). Naast haar staan twee putti met een met geld gevulde hoorn en een olijftak (respectievelijk…

Roof van Europa

Gerard de Lairesse, 1680, prent, RP-P-OB-46.763

Europa wordt door Jupiter in de gedaante van een stier weggevoerd over zee, twee putti vliegen mee. Op de achtergrond staan rechts de dienstmaagden van Europa wanhopig op het strand. Scène uit de Metamorfosen van Ovidius. Pendant van een prent met de beeltenis van Perseus en Andromeda.

Ceres op zoek naar Proserpina

Gerard de Lairesse, 1670 - 1675, prent, RP-P-1994-76

Ceres, godin van de landbouw, rijdt gesluierd met een toorts in haar hand op een door draken getrokken wagen. Ze is op zoek naar haar dochter Proserpina die door Pluto geroofd is. Op de voorgrond zitten vrouwen bij een beek waarin monsterachtige wezens zwemmen. Scène afkomstig uit de Metamorfosen…

Offer van Kaïn en Abel

Gerard de Lairesse, 1665, prent, RP-P-OB-46.749

Kaïn en Abel geknield voor hun offeraltaar. Op de voorgrond wordt het offer van Abel door God goedgekeurd: de rook stijgt omhoog. Op de achtergrond wordt het offer van Kaïn afgekeurd: de rook slaat omlaag. De prent maakt deel uit van een zevendelige serie met scènes uit het Bijbelboek Genesis.

Rond medaillon met trofee van de…

Gerard de Lairesse, ca. 1670 - ca. 1718, prent, RP-P-OB-6333