Gezicht op Arnhem

Gaspar Bouttats, naar Jan Peeters, 1679, prent, RP-P-AO-4-13A

Gezicht op Rechnitz

Gaspar Bouttats, 1686, prent, RP-P-1954-374

Gezicht op Kampen

Gaspar Bouttats, naar Jan Peeters, 1679, prent, RP-P-AO-3-41

Gezicht op Coevorden, 1672

Gaspar Bouttats, naar Jan Peeters (I), 1682 - 1684, prent, RP-P-OB-77.214

Gezicht op Suez

Gaspar Bouttats, naar Jan Peeters (I), 1672, prent, RP-P-1954-400

Gezicht op Vlaardingen

Gaspar Bouttats, naar Jan Peeters, 1674, prent, RP-P-1907-2096

Gezicht op Zalaszentgrót

Gaspar Bouttats, 1686, prent, RP-P-1954-377