Embleem van het…

François van Bleyswijck, 1744, prent, RP-P-OB-83.820

Embleem van het Schildersgenootschap te Utrecht bij het jubileum van het honderdjarig bestaan, 24 februari 1744. Op het blad onder de plaat een vers op het jubileum.

Embleem met allegorie op vuur

François van Bleyswijck, 1737, prent, RP-P-1909-1997

Embleem met allegorie op vuur verbeeld als Vestaalse maagd met olielamp en schriftrol, zij staat naast brandende offerschaal. In ronde omlijsting met ornamenten waarop twee wierrookvaten staan. Onder de voorstelling en op het verso staat een gedicht.

Titelvignet met omlijsting waarin…

François van Bleyswijck, 1720, prent, RP-P-1936-901

Titelvignet met omlijsting waarin twee vrouwen zijn opgenomen, als personificaties van Roem blazen zij op trompetten. Zij flankeren stapels boeken die worden bekroond met een krans van eikenbladeren.

Titelvignet met geleerde schrijvend…

François van Bleyswijck, 1720, prent, RP-P-OB-4563

Titelvignet met geleerde schrijvend aan een tafel in studeervertrek. Op de tafel krult een slang zich om een spiegel en kijkt naar zijn reflectie. De omlijsting van het vignet is bekroond met verschillende attributen zoals muziekinstrumenten, religieuze symbolen zoals een wierookvat en daarnaast het…

Altaar van de Romeinse god Neptunus

François van Bleyswijck, naar A. van Dam, 1732 - 1734, prent, RP-P-OB-26.652

Oud drinkglas genaamd Spinola, ca.…

François van Bleyswijck, 1732 - 1735, prent, RP-P-OB-82.957

Een oud drinkglas in de vorm van een oosterse krijger met kromzwaard en tulband, genaamd Spinola. Genummerd rechtsonder: No. 1.

Altaar van de Romeinse godin…

François van Bleyswijck, naar A. van Dam, 1732 - 1734, prent, RP-P-OB-26.650

Titelvignet met omlijsting waarin…

François van Bleyswijck, 1720, prent, RP-P-1936-900

Titelvignet met omlijsting waarin bruid en bruidegom zijn opgenomen. Beiden houden een bloemenkrans vast. Als symbolen van liefde en huwelijkse trouw zijn twee elkaar vastpakkende handen weergegeven met een brandend hart. Naast de bruid staat een pauw.

Titelvignet met omlijsting waarin…

François van Bleyswijck, 1720, prent, RP-P-1936-902

Titelvignet met omlijsting waarin schrijvende vrouw en fantasiewezen zijn opgenomen. Als symbolen van welsprekendheid zijn de caduceus en een bijenkorf herkenbaar.

Embleem met allegorie op dichtkunst

François van Bleyswijck, 1737, prent, RP-P-1909-1990

Embleem met allegorie op dichtkunst verbeeld als man met papierrol en pen en lauwerkrans op zijn hoofd. De adelaar illustreert de vlucht die de dichtkunst bij de dichter kan nemen aldus het gedicht onder de voorstelling. In het landschap zitten de muzen op de berg Parnassus en speelt Apollo op zijn…