Tafel

Pieter de Loose, 1689, meubilair, BK-1962-49

Tafel met onderstel van gebeeldhouwd en verguld lindehout. Het X-vormige kruis rust op leeuwenklauwen en draagt grote C-vormige voluten, boven eindigend in een ramskop en onder in een voluut. Op het kruispunt zit een kinderfiguur die, samen met toegewende kinderfiguren op de voluten een vruchten- en…

Allegorische voorstelling van…

Pieter Isaacsz., ca. 1604 - ca. 1607, schilderij, SK-A-4947

Klavecimbeldeksel waarop links in beeld de personificatie van de stad Amsterdam (de Amsterdamse stedenmaagd), gezeten op een troon met aan haar voeten een riviergod. Links van haar de god Neptunus. Ze reikt met haar linkerhand naar een globe. In het verschiet schepen in een baai en een gezicht op…

Vierentwintig Romeinse munten met…

Theodoor van Thulden, 1642, prent, RP-P-OB-66.793

Titelblad voor de serie De Bataafse…

Otto van Veen, 1612, titelpagina, RP-P-OB-77.905

Titelblad voor de serie prenten over de Bataafse Opstand: Batavorum cum Romanis bellum / à Corn. Tacito lib. IV & V. : Hist. olim descriptum, figuris nunc aeneis expressum, auctore Othone Vaenio Lugdunobatava = De Batavische oft oude Hollandtsche oorloghe teghen de Romeynen. Otto Vaenius, Antwerpen…

Oude man met een bontmuts met een…

Mattheus Ignatius van Bree, naar Rembrandt Harmensz. van Rijn, ca. 1778 - in of voor 1839, prent, RP-P-1909-2644

Portret van Joseph Grandgagnage

Petrus Johannes Arendzen, ca. 1856 - ca. 1877, prent, RP-P-1909-1537

Borstbeeld van Joseph Grandgagnage op latere leeftijd. Onder het portret een facsimile van zijn handtekening.

Zijaanzicht van de zuidkant van de…

Pieter Perret, naar Juan de Herrera, 1583 - 1587, prent, RP-P-1910-2217

Onder het zijaanzicht een schaalverdeling.

Landschap met een korenveld

Adriaen Collaert, naar Jacob Grimmer, 1578 - 1618, prent, RP-P-1919-2076

Landschap een korenveld en een boerderij. In de verte een dorpje. De prent is deel van een twaalfdelige serie met landschappen rond Antwerpen.