Kaart van de aanleg van de…

Frederik de Wit, 1667, prent, RP-P-AO-11-42-2

Kaart van Noord-Holland

Jan van Jagen, naar Joost Jansz. Bilhamer, 1778, prent, RP-P-AO-7-65

Kaart van Noord-Holland (middelste…

Joost Jansz. Bilhamer (toegeschreven aan), 1608, prent, RP-P-AO-7-2-2

Bewijs van lidmaatschap van de SDAP…

Masereeuw & Bouten, 1904, lidmaatschapsbewijs, NG-683-A

De twee linker kariatiden uit de…

Hubert Quellinus, naar Artus Quellinus (I), 1655 - 1665, prent, RP-P-1911-3325

Kaart van Noord-Holland (bovenste…

Joost Jansz. Bilhamer (toegeschreven aan), 1608, prent, RP-P-AO-7-2-1

Kaart van Noord-Holland (onderste…

Joost Jansz. Bilhamer (toegeschreven aan), 1608, prent, RP-P-AO-7-2-3

Het Hof van Holland, 1634

anoniem, 1726 - 1750, prent, RP-P-AO-12-11