Portret van Maria, barones van…

Crispijn van de Passe (I), 1598, prent, RP-P-1903-A-23655

Portret van Maria, barones van Reboursay. In het randschrift van de omlijsting de naam en functie van de geportretteerde in het Latijn. In de marge een vierregelig lofdicht in het Latijn.

Vijf termen of balusters en vijf…

Gabriel Kramer, 1610, prent, RP-P-1992-1-8

Linksboven staat een man met zijn armen over elkaar. Blad 3 uit serie van titelblad en 28 bladen.

Mozes slaat water uit de rots

Symon Novelanus (toegeschreven aan), 1577 - 1627, prent, RP-P-1886-A-11037

Mozes heeft met zijn staf op de rots geslagen, waardoor er water uitstroomt. Het volk vult de kruiken. Op de achtergrond ligt het kamp van de Israëlieten. Naar de Bijbelverhalen in: Ex 17:1-7 en Num. 20:1-13. Onderaan in de marge een verklarende tekst in het Latijn en een foutieve verwijzing naar…

Roof van Proserpina

Crispijn van de Passe (I), 1602 - 1607, prent, RP-P-OB-16.001

Pluto zit in zijn wagen en ontvoert Proserpina, de dochter van Ceres, naar de onderwereld. Haar vriendinnen en Minerva kijken verschrikt toe vanaf de oever. De nimf Cyane die bedroefd is omdat ze Pluto niet kon tegenhouden huilt en lost op in het water. In de marge een vierregelig onderschrift, in…

Laatste Avondmaal

Crispijn van de Passe (I), 1600, prent, RP-P-1907-3804

Christus en zijn leerlingen zitten rond een tafel. Christus houdt het brood vast en maakt een zegenend gebaar. Op de achtergrond op een altaar staan de tafelen der wet. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de passie van Christus.

Geseling van Christus

Crispijn van de Passe (I), 1600, prent, RP-P-1907-3807

Christus, vastgebonden aan een pilaar, wordt door soldaten gegeseld. Pilatus staat links in de hoek en kijkt toe. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de passie van Christus.

Alexander Farnese, hertog van…

anoniem, 1596 - 1598, prent, BI-B-FM-029

Alexander Farnese, hertog van Parma, bidt knield op de grond voor een kruisbeeld op een doodskist in een landschap. Op de kist een opengeslagen boek met psalmen. Op de grond zijn helm, om zijn hals het Gulden Vlies.

Ark van Noach

Symon Novelanus (toegeschreven aan), 1577 - 1627, prent, RP-P-1886-A-11023

De dieren betreden twee aan twee de ark onder toeziend oog van Noach en zijn vrouw. Links verzamelen Noachs zonen en hun vrouwen voorraden, om die aan boord te brengen. Onderaan een Bijbeltekst in het Latijn uit Gen. 6. Rechtsonder genummerd: 2.

Kruisiging van Christus

Crispijn van de Passe (I), 1600, prent, RP-P-1907-3814

De kruisdood van Christus op de berg Golgota. Onder het kruis de wenende Maria Magdalena, Maria en de Heilige Johannes. Links en rechts de misdadigers die samen met hem gekruisigd zijn. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de…

Christus aan het volk getoond

Crispijn van de Passe (I), 1601, prent, RP-P-OB-102.742

Pontius Pilatus toont de gegeselde Christus aan het Joodse volk. De mensen roepen om zijn kruisiging. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de passie van Christus.