28 resultaten gevonden


Rijkswerf Vlissingen, 1847 - 1848, werfmodel, NG-MC-9

Model van de buitendrempel van de zeedoksluis te Vlissingen, dat specifiek de verbeteringen en herstelwerkzaamheden aan de sluisvloer, uitgevoerd in 1847-1848, laat zien. De stenen van de sluisvloer worden ieder door een los en genummerd stukje hout voorgesteld, die stuk voor stuk als bij een puzzel…

anoniem, ca. 1798, werfmodel, NG-MC-420

Mallenmodel (stuurboord) van een eenmast platbodem. Eén geschutpoort in de boeg. Rond achterschip, breed roer met helmstok over dek; roerkop versierd met bloemmotief. De zeeg loopt naar voren en achter op, één barkhout.

anoniem, ca. 1799, halfmodel, NG-MC-428

Geheel beplankt spantmodel (stuurboord). De huid is gedeeltelijk verwijderd om de inrichting te tonen. Drie niveau's: op blokken ligt het zeer lage onderdek, waarop twee vuurovens zijn aangebracht; halfdek en bakdek, op het bakdek een schoorsteen en braadspil; bovencampanje. Een goot verbindt beide…

anoniem, 1780 - 1820, werfmodel, NG-MC-430

Mallenmodel (stuurboord) van een spitsgat sloep, breed roer met helmstok. De zeeg loopt op naar beide uiteinden. Dubbel knikspant.

anoniem, 1750 - 1800, werfmodel, NG-MC-258

Mallenmodel (stuurboord) van een driemaster zonder versiering, in slechte staat. Geen geschutpoorten en geen dekken aangegeven (halfdek en bakdek kunnen worden onderscheiden door de gillingen). Gewrongen spiegel, hol wulf, geen hek, zijgalerij of roer. Bijna vlakke zeeg, twee barkhouten en één…

anoniem, 1804, werfmodel, NG-MC-316

Mallenmodel (stuurboord) van een driemaster. Opvallend aan dit model is het grote aantal mallen. De huid boven het onderste berghout is gesloten. Dertien geschutpoorten aangegeven op het bovendek, tien patrijspoorten en drie gewone poorten een dek lager. Gewrongen spiegel, hol wulf met extra poort,…

anoniem, 1796, halfmodel, NG-MC-309-2

Mallenmodel (stuurboord) van een driemaster zonder versiering. Geen geschutpoorten of dekken zijn aangegeven op dit model. Gewrongen spiegel, hol wulf, geen details van hek of zijgalerij; recht roer met vierkante roerkoning. De zeeg loopt iets op aan beide uiteinden, twee barkhouten en één reehout.…

anoniem, 1750 - 1800, werfmodel, NG-MC-256

Mallenmodel (stuurboord) van een driemaster met als enige versiering gekrulde gillingen, in slechte staat. Zes en dertig geschutpoorten verdeeld over drie dekken. De huid van de twee geschutdekken is gesloten; halfdek en bakdek zijn aangegeven door gillingen. Gewrongen spiegel, hol wulf, geen hek,…

Rijkswerf Vlissingen, ca. 1837 - ca. 1841, werfmodel, NG-MC-477

Gepolychromeerd en geheel beplankt mallenmodel (stuurboord) van een driemast raderstoomschip. Bij het voor- en achterdek valpoorten voor geschut op draaislede. Elliptisch hek, hekkebord met Rijkswapen; roer met ronde roerkoning (Soetermeer's versie). Raderkast in de zijde, ondersteund door vier…

anoniem, 1800, werfmodel, NG-MC-423

Mallenmodel (stuurboord) van een tweemast platbodem. De huid boven het barkhout is gesloten en gedetailleerd met twee zwaarden en twee rusten met drie jufferblokken; reling met geschutpoort in de zijde bij het achterdek. Het dek is gesloten met een verheven geschutstelling op het voordek naast de…