Paulus en Barnabas te Lystra door…

Jacob Symonsz. Pynas, 1628, schilderij, SK-A-1586

Na de genezing van de kreupele man worden Paulus en Barnabas te Lystra als goden geëerd. Links verscheurt Paulus zijn kleren, Barnabas wijst de offers af die door de bevolking worden aangedragen. Rechts staat de kreupele naast zijn kruk. In een lange stoet worden stieren als offerdieren gebracht,…