De rarekiek (’t Fraay Curieus)

Willem van Mieris, 1718, schilderij, SK-A-4941

De rarekiek (door de kunstenaar ' 't Fraay Curieus' genoemd). In een interieur toont een rondtrekkende Savooiaard een kijkkast ten overstaan van een familie met kinderen. In de rarekiek zijn scènes voorgesteld, wellicht uit een ridder- of andere populaire roman. De kamer staat vol huisraad: een…

De poelier

Willem van Mieris, 1733, schilderij, SK-A-264

De poelier. Stenen venster waarin een poelier wijst naar een dode haas. Links een jonge vrouw die geldstukken neertelt. Op de vensterbank, tegen de zijkanten en op de achtergrond ligt wild en gevogelte uitgestald. Onderaan een bas-reliëf met een bacchanaal van putti.

Pieter Nicolaas Rendorp (1732-73).…

Tibout Regters, 1756, schilderij, SK-A-2422

Portret van Pieter Nicolaas Rendorp (1732-73), brouwer te Amsterdam. Buste naar links, aanziend.

Zelfportret

Mattheus Ignatius van Bree, ca. 1800 - ca. 1839, schilderij, SK-A-1172

Zelfportret van de schilder Mattheus Ignatius van Bree.

Zelfportret

Jurriaan Andriessen, ca. 1800 - ca. 1819, schilderij, SK-A-2059

Zelfportret van de schilder Jurriaan Andriessen staande bij zijn ezel, palet in de hand.

Generaal Daendels neemt afscheid…

Adriaan de Lelie, 1795, schilderij, SK-A-2231

Generaal Daendels neemt te Maarssen afscheid van luitenant-kolonel C.R.T. Krayenhoff, die naar Amsterdam wordt gezonden om een omwenteling in het stadsbestuur te bewerkstelligen, 18 januari 1795. Verder ook voorgesteld: de kolonel van der Mühl en de officier van de staf Jan Nagel. De handeling vindt…

Juni met het teken van de Kreeft

Jan Kamphuijsen, 1791, schilderij, SK-A-4145

Zoals het opschrift onderaan vermeldt is het onderwerp van deze schildering de maand juni. Het teken van het sterrenbeeld Kreeft is afgebeeld op een reliëf met een zwart fond. Mercurius, beschermgod van juni, is te herkennen aan de Pegasus, cadaceus en beurs. De haan staat symbool voor zijn…

Interieur met naaiende vrouw

Wybrand Hendriks, ca. 1800 - ca. 1810, schilderij, SK-A-3854

Interieur met naaiende vrouw, gezeten aan een tafeltje waarop een open boek, een teruggeslagen tafelkleed en een statenbijbel. Op de grond ligt en stok en speelt een hond met een kluwen wol.