1 resultaat gevonden


Theodorus Justinus Rheen, 1737, schilderij, SK-A-3778

Portret van Adriaan Valckenier (1695-1751). Gouverneur-generaal (1737-41). Staande, ten halven lijve, naar links, het gelaat aanziend. Commandostaf in de rechterhand, met de linkerarm rustend op een boek met een papier waarop het monogram van de VOC. Rechtsboven het familiewapen, linksonder de…