2 resultaten gevonden


Theodorus Justinus Rheen, 1735 - 1800, schilderij, SK-A-4546

Portret van Abraham Patras (1671-1737). Gouverneur-generaal (1735-37). Staande, ten halven lijve, aanziend. Commandostaf in de rechterhand, rechtsonder het familiewapen. Op de achtergrond geboomte achter een balustrade. Onderdeel van een reeks van kopieën naar portretten van de gouverneurs-generaal…

Theodorus Justinus Rheen, 1737, schilderij, SK-A-3778

Portret van Adriaan Valckenier (1695-1751). Gouverneur-generaal (1737-41). Staande, ten halven lijve, naar links, het gelaat aanziend. Commandostaf in de rechterhand, met de linkerarm rustend op een boek met een papier waarop het monogram van de VOC. Rechtsboven het familiewapen, linksonder de…