9 resultaten gevonden


Simon Fokke, 1752, prent, RP-P-OB-78.905

Het aanbieden van het Smeekschrift door het verbond der edelen aan de landvoogdes, de hertogin van Parma, in het paleis te Brussel 5 april 1566.

Louis-Michel Dumesnil Simon Fokke, 1747 - 1759, prent, RP-P-OB-83.493

Audiëntie van de ambassadeur van de Staten-Generaal Cornelis Hop bij de jonge koning Lodewijk XV, 23 juli 1719. De ambassadeur met zijn gevolg staande voor het kind in een troonzaal.

toegeschreven aan Simon Fokke, 1722 - 1784, prent, RP-P-OB-78.476

Het Reguliersklooster te Amsterdam verbrand, 1532. De titel is met de pen onder de voorstelling geschreven.

Noach van der Meer (II) , Simon Fokke, 1752 - 1822, prent, RP-P-OB-78.906

Het aanbieden van het Smeekschrift door het verbond der edelen aan de landvoogdes, de hertogin van Parma, in het paleis te Brussel 5 april 1566.

Simon Fokke, 1753, prent, RP-P-OB-79.926

De prins van Oranje te Delft vermoord door Balthasar Gerards, 10 juli 1584. Willem van Oranje is op de trap neergeschoten en zakt in elkaar, links vlucht de moordenaar. Op de voorgrond twee toegesnelde wachten.

Simon Fokke, 1776, prent, RP-P-OB-79.605

Het ontzet van Leiden, 3 oktober 1574. Vanuit de geuzenbootjes wordt eten uitgedeeld aan de inwoners van de stad. Links een stadspoort. Onderaan een kaartje van de regio en twee voorbeelden van het papieren noodgeld in omloop gebracht tijdens het beleg.

Simon Fokke, 1777, prent, RP-P-OB-84.026

Plundering van het huis van de belastingpachter A.M. van Arssen aan de Singel te Amsterdam, op 24 of 25 juni 1748 tijdens het Pachtersoproer. Huisraad wordt op straat en in de gracht gegooid. De plunderaars doen zich te goed aan de wijn die in de kelders is opgeslagen, de wijn wordt ook in de gracht…

Simon Fokke, 1722 - 1784, prent, RP-P-OB-79.930

De prins van Oranje te Delft vermoord door Balthasar Gerards, 10 juli 1584. Willem van Oranje wordt onderaan de trap neergeschoten.

Simon Fokke, 1756 - 1758, prent, RP-P-OB-81.578

Dood van Frederik Hendrik, 14 maart 1647. Stadhouder Frederik Hendrik op zijn sterfbed met aan zijn zijde Amalia van Solms en prins Willem bij het voeteneinde. Op de muur een schilderij van een vorst. Gemerkt rechtsboven: Bl. 90.