10 resultaten gevonden


Romeyn de Hooghe, 1670 - 1699, prent, RP-P-OB-79.637

Nachtelijk tocht van Spaanse soldaten van Sint-Philipsland door het water naar het eiland Duiveland, 28 september 1575. Op de voorgrond staan op Tholen Requesens en zegent een jezuïet de vertrekkende soldaten, in de verte het eiland Duivenland en Zierikzee. Rechtsonder een cartouche met de titel en…

Romeyn de Hooghe, 1675, prent, RP-P-OB-81.727

Geboorte van Willem III op 14 november 1650. Slaapkamer met de prinses in haar kraambed omringd door hofdames en voedvrouw. Fragment van de grote prent over Willem III, Orangien wonderspiegel (1675).

Romeyn de Hooghe anoniem, 1673 - 1675, prent, RP-P-OB-82.371

Belegering en verovering van Naarden door de prins van Oranje, 12 september 1673. Op de voorgrond scènes uit het soldatenleven in het legerkamp. In het midden knielt de burgemeester van Naarden voor de prins die wordt omringd door zijn staf van officieren. In de verte het beleg en de bestorming van…

Romeyn de Hooghe anoniem, 1673 - 1675, prent, RP-P-OB-82.372

Belegering en verovering van Naarden door de prins van Oranje, 12 september 1673. Op de voorgrond scènes uit het soldatenleven in het legerkamp. In het midden knielt de burgemeester van Naarden voor de prins die wordt omringd door zijn staf van officieren. In de verte het beleg en de bestorming van…

Jan Luyken, Romeyn de Hooghe François van Bleyswijck, 1681 - 1746, prent, RP-P-BI-1232

De prins van Oranje te Delft vermoord door Balthasar Gerards, 10 juli 1584. Willem van Oranje wordt op een trap bij de openstaande deur neergeschoten door Balthasar Gerards. Door het venster zicht op de toren van de Nieuwe Kerk.

Romeyn de Hooghe anoniem, 1670 - 1699, prent, RP-P-OB-78.957

Slag bij Oosterweel, 13 maart 1567. De gevechten voor het dorpje Oosterweel buiten Antwerpen. De calvinisten onder leiding van Jan van Marnix worden verslagen door de troepen van de hertog van Aremberg en Philips van Lanoy. Met onderschrift van 1 regel in het Frans.

Romeyn de Hooghe anoniem, 1678 - 1683, prent, RP-P-OB-82.487

De slag bij St. Denis bij Bergen (Mons) in Henegouwen op 14 augustus 1678 tussen de prins van Oranje en de hertog van Luxemburg. Prins Willem III naast de hertog van Monmouth te paard met andere leden van zijn generale staf. Rechts het slagveld met de hertog van Villahermosa. In het onderschrift de…

Romeyn de Hooghe, 1692, prent, RP-P-1904-2822

Slag bij Straatsburg, 357, tussen de Romeinse keizer Julianus Apostata en de Alemannen, geleid door koning Chnodomar. Gevecht tusschen ruiters en voetvolk.

Romeyn de Hooghe, 1670 - 1699, prent, RP-P-1911-3048

Hendrik IV treft het leger van de hertog van Parma bij Aumale, 6 februari 1592. Rechtsonder een cartouche met de titel en de legenda A-R in het Frans.

toegeschreven aan Romeyn de Hooghe, 1675 - 1677, prent, RP-P-OB-78.073

Graaf Dirk IV wordt in de val gelokt en gedood door een vergiftigde pijl tijdens een gevecht te Dordrecht (of Vlaardingen) op 14 januari 1049. In het midden onderaan zakt Dirk IV te midden van zijn soldaten ineen. In de straten van de stad wordt gevochten.